Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3396
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7434
Tháng này:
26109
Tất cả:
1786014

Hội nghị triển khai Quyết định số 09 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch của UBND Thị xã về công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.

Ngày 20/05/2019 18:19:08

Chiều ngày 17/5/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 879 của UBND thị xã Bỉm Sơn về công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. Tham dự Hội nghị có Trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn Thị xã. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã thông qua Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu được quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 879 ngày 16/5/2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn về Triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 09 của UBND tỉnh về công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.

Theo đó, có 07 danh hiệu kiểu mẫu: Công dân kiểu mẫu; Gia đình kiểu mẫu; Thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu; Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Doanh nghiệp kiểu mẫu; Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu;Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu.Tại mỗi danh hiệu kiểu mẫu được quy định chi tiết về tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận. Việc xây dựng cá nhân kiểu mẫu được xác định chính là nền tảng để xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ chức kiểu mẫu. Về Tiêu chí Công dân kiểu mẫu, phải là người gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của cơ quan nơi công tác và địa phương nơi cư trú. Yêu Tổ quốc, yêu quê hương, sống có lý tưởng cách mạng; có lối sống văn hoá lành mạnh, văn minh, trung thực, nhân nghĩa, đoàn kết; năng động, sáng tạo, có tri thức; thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần hợp tác quốc tế. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tập thể, có tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung; có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh và làm giàu chính đáng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chíMai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã giải đáp những thắc mắc của các đại biểu, làm rõ thêm việc thực hiện trình tự, thủ tục xét, công nhận danh hiệu kiểu mẫu theo Quyết định 09 của UBND Tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09 của UBND tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa và giá trị to lớn đối với việc thực hiện lời dạy của Bác với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa. Do đó, trên cơ sở Kế hoạch của UBND thị xã, UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; phát hiện, lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiêu biểu đảm bảo đúng tiêu chuẩn và có tác dụng nêu gương học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức Cách mạng. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị đem lại hiệu quả cao, thiết thực, xây dựng Thị xã Bỉm Sơn sớm trở thành “Thị xã kiểu mẫu”.

Cũng tại Hội nghị, Thị xã đã giao chỉ tiêu cho 06 trường học, gồm: THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Ba Đình, Tiểu học Đông Sơn, Mầm non Xi măng, Mầm non Ba Đình, Mầm non Phú Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, phấn đấu để được Tỉnh công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” trong năm 2019.
Hoàng Hùng

Hội nghị triển khai Quyết định số 09 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch của UBND Thị xã về công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.

Đăng lúc: 20/05/2019 18:19:08 (GMT+7)

Chiều ngày 17/5/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 879 của UBND thị xã Bỉm Sơn về công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. Tham dự Hội nghị có Trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn Thị xã. Đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã thông qua Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu được quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 879 ngày 16/5/2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn về Triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 09 của UBND tỉnh về công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.

Theo đó, có 07 danh hiệu kiểu mẫu: Công dân kiểu mẫu; Gia đình kiểu mẫu; Thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu; Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Doanh nghiệp kiểu mẫu; Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu;Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu.Tại mỗi danh hiệu kiểu mẫu được quy định chi tiết về tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận. Việc xây dựng cá nhân kiểu mẫu được xác định chính là nền tảng để xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ chức kiểu mẫu. Về Tiêu chí Công dân kiểu mẫu, phải là người gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của cơ quan nơi công tác và địa phương nơi cư trú. Yêu Tổ quốc, yêu quê hương, sống có lý tưởng cách mạng; có lối sống văn hoá lành mạnh, văn minh, trung thực, nhân nghĩa, đoàn kết; năng động, sáng tạo, có tri thức; thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần hợp tác quốc tế. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tập thể, có tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung; có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh và làm giàu chính đáng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chíMai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã giải đáp những thắc mắc của các đại biểu, làm rõ thêm việc thực hiện trình tự, thủ tục xét, công nhận danh hiệu kiểu mẫu theo Quyết định 09 của UBND Tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09 của UBND tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa và giá trị to lớn đối với việc thực hiện lời dạy của Bác với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa. Do đó, trên cơ sở Kế hoạch của UBND thị xã, UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; phát hiện, lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiêu biểu đảm bảo đúng tiêu chuẩn và có tác dụng nêu gương học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức Cách mạng. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị đem lại hiệu quả cao, thiết thực, xây dựng Thị xã Bỉm Sơn sớm trở thành “Thị xã kiểu mẫu”.

Cũng tại Hội nghị, Thị xã đã giao chỉ tiêu cho 06 trường học, gồm: THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Ba Đình, Tiểu học Đông Sơn, Mầm non Xi măng, Mầm non Ba Đình, Mầm non Phú Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, phấn đấu để được Tỉnh công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” trong năm 2019.
Hoàng Hùng