Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
251
Hôm qua:
1182
Tuần này:
3325
Tháng này:
25210
Tất cả:
934532

Hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Ngày 16/04/2019 17:52:17

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Truc tuyen.jpg


Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng Trưởng các phòng, ban UBND thị xã có liên quan; Trưởng Chi cục Thuế Bỉm Sơn; Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn.

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Báo cáo đánh giá trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh, trọng tâm là một số hộ kinh doanh qua thanh tra trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên số thu thuế đối với hộ kinh doanh còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng và thực tế kinh doanh; công tác phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê rà soát đối tượng quản lý thuế chưa kịp thời. Việc xác định số thuế phải nộp chưa sát thực tế hoạt động kinh doanh, nhất là đối với các hộ kinh doanh lĩnh vực công, thương nghiệp.

Tại Hội nghị, đại biểu đại diện các huyện, thị xã, thành phố và các sở đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng, thuận lợi và khó khăn của địa phương, của ngành trong việc thu ngân sách nhà nước đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước,trong đó trọng tâm là thu thuế và chống thất thu thuế tại địa phương.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, kết luận Hội nghị,đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thu thuế là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước; Thu thuế đúng, đủ sẽ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng; Việc thu thuế, nộp thuế không đúng pháp luật sẽ ảnh hưởng đến kỷ cương quản lý, điều hành của chính quyền. Thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh là nguồn thu chủ yếu của cấp huyện. Để công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt kế hoạch đã đề ra, đồng chí đề nghị: UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế đến từng hộ kinh doanh để mỗi hộ kinh doanh nhận thức đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi trong việc kinh doanh, phải đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND cấp huyện các biện pháp về thu và chống thất thu thuế; kịp thời thông báo số hộ đã đăng ký kinh doanh cho Chi cục thuế cùng cấp để đưa vào quản lý thuế theo đúng quy định. Kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra để Hội đồng này thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định. Đối với Cục Thuế tỉnh, cần thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thu thuế và chống thất thu thuế. Chỉ đạo các Chi cục Thuế quản lý chặt chẽ về diện hộ kinh doanh cá thể, quản lý mức doanh thu và mức thuế khoán sát với thực tế; kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp, có biện pháp hạn chế tình trạng gia tăng nợ đọng thuế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế Thanh Hóa, Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công thu thuế năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các sở, các ngành liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý để hoạt động thu thuế, chống thất thu thuế đạt hiệu quả cao, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Tới

Hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Đăng lúc: 16/04/2019 17:52:17 (GMT+7)

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Truc tuyen.jpg


Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng Trưởng các phòng, ban UBND thị xã có liên quan; Trưởng Chi cục Thuế Bỉm Sơn; Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn.

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Báo cáo đánh giá trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh, trọng tâm là một số hộ kinh doanh qua thanh tra trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên số thu thuế đối với hộ kinh doanh còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng và thực tế kinh doanh; công tác phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê rà soát đối tượng quản lý thuế chưa kịp thời. Việc xác định số thuế phải nộp chưa sát thực tế hoạt động kinh doanh, nhất là đối với các hộ kinh doanh lĩnh vực công, thương nghiệp.

Tại Hội nghị, đại biểu đại diện các huyện, thị xã, thành phố và các sở đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng, thuận lợi và khó khăn của địa phương, của ngành trong việc thu ngân sách nhà nước đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước,trong đó trọng tâm là thu thuế và chống thất thu thuế tại địa phương.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, kết luận Hội nghị,đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thu thuế là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước; Thu thuế đúng, đủ sẽ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng; Việc thu thuế, nộp thuế không đúng pháp luật sẽ ảnh hưởng đến kỷ cương quản lý, điều hành của chính quyền. Thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh là nguồn thu chủ yếu của cấp huyện. Để công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt kế hoạch đã đề ra, đồng chí đề nghị: UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế đến từng hộ kinh doanh để mỗi hộ kinh doanh nhận thức đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi trong việc kinh doanh, phải đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND cấp huyện các biện pháp về thu và chống thất thu thuế; kịp thời thông báo số hộ đã đăng ký kinh doanh cho Chi cục thuế cùng cấp để đưa vào quản lý thuế theo đúng quy định. Kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra để Hội đồng này thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định. Đối với Cục Thuế tỉnh, cần thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thu thuế và chống thất thu thuế. Chỉ đạo các Chi cục Thuế quản lý chặt chẽ về diện hộ kinh doanh cá thể, quản lý mức doanh thu và mức thuế khoán sát với thực tế; kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp, có biện pháp hạn chế tình trạng gia tăng nợ đọng thuế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế Thanh Hóa, Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công thu thuế năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các sở, các ngành liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý để hoạt động thu thuế, chống thất thu thuế đạt hiệu quả cao, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Tới

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa