Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
829
Hôm qua:
1830
Tuần này:
12272
Tháng này:
29464
Tất cả:
582751

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 13/03/2018 16:27:25

Sáng ngày 13/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng (Khoá XI), Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt, triển khai nội dung cốt lõi của chuyên đề.

Thi uy HNTT.jpg

Tham dự tại Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thị xã; Trưởng, Phó Ban xây dựng Đảng Thị ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT Thị xã; Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã; Phó Ban chuyên trách HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND phường, xã; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy. Ngoài ra 43/43 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị xã cũng tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập trung tại đơn vị qua sóng phát thanh và truyền hình Thanh Hóa.

Với tinh thần tập trung, nghiêm túc, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã nghe Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảotriển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung giới thiệu những điểm cốt yếu nhất trong chuyên đề và nhấn mạnh vào vấn đề phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập, làm theo Bác.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, góp phần giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhân thức sâu sắc những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham nhũng để xây dựng Đảng bộ Thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đăng lúc: 13/03/2018 16:27:25 (GMT+7)

Sáng ngày 13/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng (Khoá XI), Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt, triển khai nội dung cốt lõi của chuyên đề.

Thi uy HNTT.jpg

Tham dự tại Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thị xã; Trưởng, Phó Ban xây dựng Đảng Thị ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT Thị xã; Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã; Phó Ban chuyên trách HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND phường, xã; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy. Ngoài ra 43/43 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị xã cũng tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập trung tại đơn vị qua sóng phát thanh và truyền hình Thanh Hóa.

Với tinh thần tập trung, nghiêm túc, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã nghe Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảotriển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung giới thiệu những điểm cốt yếu nhất trong chuyên đề và nhấn mạnh vào vấn đề phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập, làm theo Bác.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, góp phần giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhân thức sâu sắc những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham nhũng để xây dựng Đảng bộ Thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa