Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1078
Hôm qua:
1766
Tuần này:
7344
Tháng này:
36560
Tất cả:
980948

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 và Nghị quyết của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 21/02/2019 16:57:36

Ngày 19/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết của Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh.

Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ Thị xã khóa X; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thị xã; Trưởng – Phó các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy; Trưởng phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã; Chủ tịch UB MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã.

Trong chương trình buổi sáng, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Bằng tất cả tấm lòng thành kính với Bác Hồ, cùng với kiến thức uyên thâm, phương pháp trình bày mạch lạc, xúc động, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảotập trung vào các nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và “Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”…

Chương trình buổi chiều, các đại biểu được nghe Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phạm Thúy

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 và Nghị quyết của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đăng lúc: 21/02/2019 16:57:36 (GMT+7)

Ngày 19/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết của Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh.

Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ Thị xã khóa X; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thị xã; Trưởng – Phó các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy; Trưởng phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã; Chủ tịch UB MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã.

Trong chương trình buổi sáng, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Bằng tất cả tấm lòng thành kính với Bác Hồ, cùng với kiến thức uyên thâm, phương pháp trình bày mạch lạc, xúc động, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảotập trung vào các nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và “Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”…

Chương trình buổi chiều, các đại biểu được nghe Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa