Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1086
Hôm qua:
1766
Tuần này:
7352
Tháng này:
36568
Tất cả:
980956

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII)

Ngày 29/06/2018 16:35:05

Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai 3 Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

HNTT.jpg


Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên hồng, Toà nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội) được truyền trực tuyến tới hàng trăm điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HDNĐ Thị xã; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã. Cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND Thị xã; Trưởng, Phó Ban xây dựng Đảng thị ủy; Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã; Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã; Phó ban chuyên trách HĐND; Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND phường, xã; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, quán triệt 3 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII được ban hành ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp đó là Nghị quyết số 27, ban hành ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành ngày 23/5/2018, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết này hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.
Sau thời gian 1 ngày học tập nghiêm túc, chương trình đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hà Nghĩa

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII)

Đăng lúc: 29/06/2018 16:35:05 (GMT+7)

Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai 3 Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

HNTT.jpg


Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên hồng, Toà nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội) được truyền trực tuyến tới hàng trăm điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HDNĐ Thị xã; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã. Cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND Thị xã; Trưởng, Phó Ban xây dựng Đảng thị ủy; Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã; Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã; Phó ban chuyên trách HĐND; Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND phường, xã; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, quán triệt 3 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII được ban hành ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp đó là Nghị quyết số 27, ban hành ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành ngày 23/5/2018, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết này hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.
Sau thời gian 1 ngày học tập nghiêm túc, chương trình đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hà Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa