Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
245
Hôm qua:
1334
Tuần này:
1579
Tháng này:
27889
Tất cả:
899586

Hội nghị trực tuyến truyển khai Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Ngày 05/01/2019 13:42:14

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị trực tuyến có 27 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Bùi Huy Hùng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Kế hoạch nêu rõ: Năm 2019, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 12 nội dung chủ yếu là: Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Triển khai các giải pháp phát triển đô thị; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động về văn hoá, xã hội; Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; Xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: phương châm hành động của tỉnh trong năm 2019 là: Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để đến năm 2020, Thanh Hoá trở thành tỉnh khá của cả nước. Do đó, UBND tỉnh, các cấp, các ngành lựa chọn một số việc có tính chất trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các nhóm việc lớn trong kế hoạch hành động của UBND tỉnh, qua đó phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ -Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành uỷ và Bí thư các xã, phường, thị trấn phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch UBND các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, các cấp, các ngành, các địa phương chuẩn bị công tác vui xuân, đón tết Nguyên đán 2019 cho nhân dân vui tươi, no ấm và an toàn.

Hà Nghĩa

Hội nghị trực tuyến truyển khai Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Đăng lúc: 05/01/2019 13:42:14 (GMT+7)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị trực tuyến có 27 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Bùi Huy Hùng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Kế hoạch nêu rõ: Năm 2019, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 12 nội dung chủ yếu là: Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Triển khai các giải pháp phát triển đô thị; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động về văn hoá, xã hội; Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; Xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: phương châm hành động của tỉnh trong năm 2019 là: Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để đến năm 2020, Thanh Hoá trở thành tỉnh khá của cả nước. Do đó, UBND tỉnh, các cấp, các ngành lựa chọn một số việc có tính chất trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các nhóm việc lớn trong kế hoạch hành động của UBND tỉnh, qua đó phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ -Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành uỷ và Bí thư các xã, phường, thị trấn phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch UBND các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, các cấp, các ngành, các địa phương chuẩn bị công tác vui xuân, đón tết Nguyên đán 2019 cho nhân dân vui tươi, no ấm và an toàn.

Hà Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa