Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
813
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3688
Tháng này:
17306
Tất cả:
926629

Họp rà soát nhiệm vụ công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Ngày 10/05/2019 18:07:29

Sáng 9/5, tại UBND Thị xã, Ban chuyển đổi chợ Đông Sơn đã họp rà soát nhiệm vụ công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm sơn. Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng ban chuyển đổi chợ Đông Sơn chủ trì hội nghị.

Chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn thuộc diện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác trong năm 2019 theo Kế hoạch số 3422/KH-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về “Bổ sung chợ vào kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tỉnh Thanh Hóa năm 2016” và Công văn số 295/UBND-THKH ngày 07/1/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Chấp thuận chủ trương mở rộng chợ Đông Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn”. Chợ Đông Sơn là chợ hạng 3 có diện tích hiện trạng 7.600m2 với 233 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán. Dự kiến, sau khi chuyển đổi, chợ được đầu tư xây dựng mới, mở rộng về phía Nam với tổng diện tích 13.600m2. Hình thức chuyển đổi, áp dụng lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất. Thời gian chuyển đổi, dự kiến từ quý I/2019 đến quý I/2020.

Việc chuyển đổi chợ Đông Sơn từ hình thức quản lý Nhà nước sang hình thức doanh nghiệp/hợp tác xã quản lý kinh doanh, khai thác góp phần tạo môi trường kinh doanh pháp lý thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác chợ; từng bước hoàn chỉnh khu trung tâm thương mại phía Đông Thị xã, trong đó chợ Đông Sơn là hạt nhân, đáp ứng nhu cầu phát triển Thị xã công nghiệp. Việc xây dựng mô hình tổ chức, quản lý chợ đảm bảo thống nhất, gọn nhẹ, hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, mua bán của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn minh thương mại và tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới chợ trong thời kỳ hội nhập.

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND Thị xã về Thành lập ban chuyển đổi chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn do ông Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã làm Trưởng Ban. Các đại biểu tham đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung về tiến độ, thời gian và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chuyển đổi chợ.
Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã,Trưởng Ban chuyển đổi chợ Đông Sơn đề nghị: Việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn cần thực hiện hết sức bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan, nhất là Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19-3-2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước mắt, đề nghị Phòng kinh tế - cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi, xây dựng kế hoạch chuyển đổi chợ Đông Sơn xong trước ngày 14/5/2019, trình Chủ tịch UBND Thị xã phê duyệt và thực hiện công bố công khai Kế hoạch trên website của Sở Công thương theo quy định.
Phạm Thúy

Họp rà soát nhiệm vụ công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 10/05/2019 18:07:29 (GMT+7)

Sáng 9/5, tại UBND Thị xã, Ban chuyển đổi chợ Đông Sơn đã họp rà soát nhiệm vụ công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm sơn. Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng ban chuyển đổi chợ Đông Sơn chủ trì hội nghị.

Chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn thuộc diện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác trong năm 2019 theo Kế hoạch số 3422/KH-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về “Bổ sung chợ vào kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tỉnh Thanh Hóa năm 2016” và Công văn số 295/UBND-THKH ngày 07/1/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Chấp thuận chủ trương mở rộng chợ Đông Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn”. Chợ Đông Sơn là chợ hạng 3 có diện tích hiện trạng 7.600m2 với 233 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán. Dự kiến, sau khi chuyển đổi, chợ được đầu tư xây dựng mới, mở rộng về phía Nam với tổng diện tích 13.600m2. Hình thức chuyển đổi, áp dụng lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất. Thời gian chuyển đổi, dự kiến từ quý I/2019 đến quý I/2020.

Việc chuyển đổi chợ Đông Sơn từ hình thức quản lý Nhà nước sang hình thức doanh nghiệp/hợp tác xã quản lý kinh doanh, khai thác góp phần tạo môi trường kinh doanh pháp lý thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác chợ; từng bước hoàn chỉnh khu trung tâm thương mại phía Đông Thị xã, trong đó chợ Đông Sơn là hạt nhân, đáp ứng nhu cầu phát triển Thị xã công nghiệp. Việc xây dựng mô hình tổ chức, quản lý chợ đảm bảo thống nhất, gọn nhẹ, hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, mua bán của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn minh thương mại và tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới chợ trong thời kỳ hội nhập.

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND Thị xã về Thành lập ban chuyển đổi chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn do ông Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã làm Trưởng Ban. Các đại biểu tham đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung về tiến độ, thời gian và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chuyển đổi chợ.
Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã,Trưởng Ban chuyển đổi chợ Đông Sơn đề nghị: Việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn cần thực hiện hết sức bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan, nhất là Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19-3-2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước mắt, đề nghị Phòng kinh tế - cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi, xây dựng kế hoạch chuyển đổi chợ Đông Sơn xong trước ngày 14/5/2019, trình Chủ tịch UBND Thị xã phê duyệt và thực hiện công bố công khai Kế hoạch trên website của Sở Công thương theo quy định.
Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa