Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
793
Hôm qua:
1618
Tuần này:
2411
Tháng này:
37649
Tất cả:
1035998

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019.

Ngày 17/05/2019 18:02:13

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, đồng thời tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai, vừa qua, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch về Tổ chức “Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019”.

Theo đó, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” được triển khai rộng rãi trên địa bàn Thị xã từ tháng 5/2019 (các hoạt động hưởng ứng tập trung từ ngày15-22/5/2019) với các khẩu hiệu tuyên truyền: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng; Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại; Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai; Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy ra; Các hộ gia đình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng thiên tai xảy ra…

Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai; Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng; Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử Bỉm Sơn, trang thông tin điện tử các phường, xã; Thông qua lễ phát động, lễ ra quân hưởng ứng, hội nghị, hội thảo, sự kiện hưởng ứng; Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại cơ quan và trong cộng đồng

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại địa phương. Cụ thể: Kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ; Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, sạt lở đất, khu vực sụt lún, sạt lở bờ sông); Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai.

UBND Thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng đơn vị, đồng thời huy động được sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai.
Nguyễn Tới

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019.

Đăng lúc: 17/05/2019 18:02:13 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, đồng thời tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai, vừa qua, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch về Tổ chức “Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019”.

Theo đó, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” được triển khai rộng rãi trên địa bàn Thị xã từ tháng 5/2019 (các hoạt động hưởng ứng tập trung từ ngày15-22/5/2019) với các khẩu hiệu tuyên truyền: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng; Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại; Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai; Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy ra; Các hộ gia đình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng thiên tai xảy ra…

Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai; Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng; Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử Bỉm Sơn, trang thông tin điện tử các phường, xã; Thông qua lễ phát động, lễ ra quân hưởng ứng, hội nghị, hội thảo, sự kiện hưởng ứng; Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại cơ quan và trong cộng đồng

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại địa phương. Cụ thể: Kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ; Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, sạt lở đất, khu vực sụt lún, sạt lở bờ sông); Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai.

UBND Thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng đơn vị, đồng thời huy động được sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai.
Nguyễn Tới