Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3899
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7937
Tháng này:
26612
Tất cả:
1786517

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn năm 2019

Ngày 20/05/2019 18:19:00

Chủ tịch UBND Thị xã vừa ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn năm 2019.

Theo đó, Chợ Đông Sơn, (Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn) là chợ hạng 3 có diện tích hiện trạng 7.880m2 gồm 233 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán. Dự kiến, sau khi chuyển đổi, chợ được đầu tư xây dựng mới, mở rộng về phía Nam với tổng diện tích 12.200m2. Vị trí chợ chuyển đổi sau mở rộng: Phía Đông giáp đường khu dân cư; Phía Tây giáp đường Lê Lợi; Phía Nam giáp đường quy hoạch; Phía Bắc giáp đường Trần Phú. Hình thức chuyển đổi là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới chợ Đông Sơn; Nhà đầu tư trực tiếp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo mô hình doanh nghiệp (Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần).

Việc chuyển đổi chợ Đông Sơn từ hình thức quản lý nhà nước (UBND phường Đông Sơn đang quản lý) sang hình thức doanh nghiệp quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác nhằm góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác chợ; giảm đầu tư ngân sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chợ; từng bước hoàn chỉnh khu trung tâm thương mại phía Đông thị xã (trong đó chợ Đông Sơn là hạt nhân) đáp ứng nhu cầu phát triển của thị xã công nghiệp. Đồng thời, nhằm xây dựng mô hình tổ chức, quản lý chợ đảm bảo thống nhất, gọn nhẹ, hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, mua bán của nhân dân trên địa bàn và vùng lân cận, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ, văn minh thương mại và tăng thu cho ngân sách nhà nước; nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới chợ trong thời kỳ hội nhập.

UBND thị xã thành lập Ban Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn gồm các thành phần theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các thành phần khác có liên quan để tổ chức thực hiện. Phòng Kinh tế Là cơ quan Thường trực của Ban Chuyển đổi chợ Đông Sơn, có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các thành viên Ban chuyển đổi chợ tham mưu cho Trưởng Ban Chuyển đổi lập tiến độ thực hiện, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chuyển đội chợ đúng quy định và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND Thị xã giao Ban Chuyển đổi chợ Đông Sơn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi chợ Đông Sơn để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng phương án chuyển đổi chợ theo Kế hoạch chuyển đổi chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Triển khai, tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, giải quyết; đồng thời, tuyên truyền, giải thích, giải đáp các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác chuyển đổi chợ; cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các nhà đầu tư và các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Đề nghị Ban Dân vận thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị xã phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước về chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; tuyên truyền trong các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đông Sơn các văn bản kế hoạch của tỉnh và thị xã về chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân và tiểu thương phục vụ công tác chuyển đổi chợ Đông Sơn.

Phạm Thúy

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn năm 2019

Đăng lúc: 20/05/2019 18:19:00 (GMT+7)

Chủ tịch UBND Thị xã vừa ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn năm 2019.

Theo đó, Chợ Đông Sơn, (Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn) là chợ hạng 3 có diện tích hiện trạng 7.880m2 gồm 233 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán. Dự kiến, sau khi chuyển đổi, chợ được đầu tư xây dựng mới, mở rộng về phía Nam với tổng diện tích 12.200m2. Vị trí chợ chuyển đổi sau mở rộng: Phía Đông giáp đường khu dân cư; Phía Tây giáp đường Lê Lợi; Phía Nam giáp đường quy hoạch; Phía Bắc giáp đường Trần Phú. Hình thức chuyển đổi là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới chợ Đông Sơn; Nhà đầu tư trực tiếp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo mô hình doanh nghiệp (Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần).

Việc chuyển đổi chợ Đông Sơn từ hình thức quản lý nhà nước (UBND phường Đông Sơn đang quản lý) sang hình thức doanh nghiệp quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác nhằm góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác chợ; giảm đầu tư ngân sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chợ; từng bước hoàn chỉnh khu trung tâm thương mại phía Đông thị xã (trong đó chợ Đông Sơn là hạt nhân) đáp ứng nhu cầu phát triển của thị xã công nghiệp. Đồng thời, nhằm xây dựng mô hình tổ chức, quản lý chợ đảm bảo thống nhất, gọn nhẹ, hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, mua bán của nhân dân trên địa bàn và vùng lân cận, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ, văn minh thương mại và tăng thu cho ngân sách nhà nước; nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới chợ trong thời kỳ hội nhập.

UBND thị xã thành lập Ban Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn gồm các thành phần theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các thành phần khác có liên quan để tổ chức thực hiện. Phòng Kinh tế Là cơ quan Thường trực của Ban Chuyển đổi chợ Đông Sơn, có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các thành viên Ban chuyển đổi chợ tham mưu cho Trưởng Ban Chuyển đổi lập tiến độ thực hiện, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chuyển đội chợ đúng quy định và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND Thị xã giao Ban Chuyển đổi chợ Đông Sơn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi chợ Đông Sơn để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng phương án chuyển đổi chợ theo Kế hoạch chuyển đổi chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Triển khai, tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, giải quyết; đồng thời, tuyên truyền, giải thích, giải đáp các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác chuyển đổi chợ; cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các nhà đầu tư và các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Đề nghị Ban Dân vận thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị xã phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước về chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; tuyên truyền trong các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đông Sơn các văn bản kế hoạch của tỉnh và thị xã về chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân và tiểu thương phục vụ công tác chuyển đổi chợ Đông Sơn.

Phạm Thúy