Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3707
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8813
Tháng này:
57580
Tất cả:
1817471

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thị xã

Ngày 04/11/2019 13:27:54

Sáng ngày 04/11/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã, Thị ủy Bỉm Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

CB Nguon.jpg

Dự Lễ khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh, có Tiến sĩ Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởngnhà trường và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Đào tạo; Về phía Thị xã, có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ cùng các đồng chí Trưởng các Ban Xây dựng Đảng; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND Thị xã.

Trong thời gian 15 ngày học liên tục, bắt đầu từ ngày 04/11, 58 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, địa phương, đơn vị trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn được giảng viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 21 chuyên đề, như: Giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác –Lênin trong thời đại ngày nay; Nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); Cải cách hành chính nhà nước theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động; Tư duy và tầm nhìn chiến lược của người cán bộ lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý; kiến thức về thực tiễn, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, xử lý tình huống đột xuất, kinh nghiệm thực tiễn cần thiết; …

Tại Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Tiến sĩ Lương Trọng Thành đã nhấn mạnh: Việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thị xã Bỉm Sơn đã thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy và Thị ủy Bỉm Sơn trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thị xã. Thông qua việc tiếp thu kiến thức từ các chuyên đề, các học viên sẽ được bổ sung, phát triển kiến thức về lý luận, khoa học lãnh đạo quản lý, nâng cao năng lực điều hành cũng như kỹ năng xử lý các tình huống và vận dụng các kinh nghiệm được rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp; đồng thời tiếp tục được rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận - Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã khẳng định: Bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, Thị ủy luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm đương nhiệm vụ công tác. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học thực hiện tốt công tác điều hành tổ chức theo đúng kế hoạch, mục tiêu chương trình đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với học viên, là cán bộ dự nguồn và là cán bộ chủ chốt phải thực hiện kỷ cương, nền nếp, nêu gương trong tất cả các hoạt động, trong đó phải nêu gương việc tích cực học tập, thảo luận các nội dung, chuyên đề liên quan đến thực tiễn công tác và chấp hành tốt quy chế của lớp học.
Nguyễn Tới

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thị xã

Đăng lúc: 04/11/2019 13:27:54 (GMT+7)

Sáng ngày 04/11/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã, Thị ủy Bỉm Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

CB Nguon.jpg

Dự Lễ khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh, có Tiến sĩ Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởngnhà trường và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Đào tạo; Về phía Thị xã, có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ cùng các đồng chí Trưởng các Ban Xây dựng Đảng; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND Thị xã.

Trong thời gian 15 ngày học liên tục, bắt đầu từ ngày 04/11, 58 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, địa phương, đơn vị trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn được giảng viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 21 chuyên đề, như: Giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác –Lênin trong thời đại ngày nay; Nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); Cải cách hành chính nhà nước theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động; Tư duy và tầm nhìn chiến lược của người cán bộ lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý; kiến thức về thực tiễn, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, xử lý tình huống đột xuất, kinh nghiệm thực tiễn cần thiết; …

Tại Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Tiến sĩ Lương Trọng Thành đã nhấn mạnh: Việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Thị xã Bỉm Sơn đã thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy và Thị ủy Bỉm Sơn trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thị xã. Thông qua việc tiếp thu kiến thức từ các chuyên đề, các học viên sẽ được bổ sung, phát triển kiến thức về lý luận, khoa học lãnh đạo quản lý, nâng cao năng lực điều hành cũng như kỹ năng xử lý các tình huống và vận dụng các kinh nghiệm được rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp; đồng thời tiếp tục được rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận - Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã khẳng định: Bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, Thị ủy luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm đương nhiệm vụ công tác. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học thực hiện tốt công tác điều hành tổ chức theo đúng kế hoạch, mục tiêu chương trình đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với học viên, là cán bộ dự nguồn và là cán bộ chủ chốt phải thực hiện kỷ cương, nền nếp, nêu gương trong tất cả các hoạt động, trong đó phải nêu gương việc tích cực học tập, thảo luận các nội dung, chuyên đề liên quan đến thực tiễn công tác và chấp hành tốt quy chế của lớp học.
Nguyễn Tới