Khởi công sửa chữa nhà cho cựu chiến binh Vũ Văn Qúy

Ngày 09/10/2020 14:41:03

Sáng ngày 8/10/2020, Hội cựu chiến binh (CCB) thị xã đã phối hợp với Hội CCB phường Ba Đình tổ chức khởi công sửa chữa nhà cho cựu chiến binh Vũ Văn Qúy – hội viên Chi hội khu phố 11.

KC xay dung.jpg


Cựu chiến binh Vũ Văn Qúy là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông tuổi cao, sức yếu, có con bị đau ốm triền miên, thu nhập gia đình không ổn định. Chia sẻ với những khó khăn của hội viên, Hội CCB thị xã đã hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Số tiền trên được trích từ Qũy Nghĩa tình đồng động của Hội CCB thị xã.

Công tác sửa chữa nhà cho hội viên Hội CCB nằm trong chương trình xóa nhà dột nát do Hội CCB tỉnh Thanh Hóa phát động. Hưởng ứng chương trình này, Hội CCB thị xã đã vận động hội viên đóng góp 24.000 đồng/người/năm xây dựng Qũy Nghĩa tình đồng đội. Từ số tiền vận động được, trong 3 năm qua, Hội đã hỗ trợ 15 hội viên xây mới và sửa nhà. Riêng trong năm 2020, Hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3 nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần động viên gia đình các cựu chiến binh vươn lên ổn định cuộc sống.

Hà Nghĩa

Khởi công sửa chữa nhà cho cựu chiến binh Vũ Văn Qúy

Đăng lúc: 09/10/2020 14:41:03 (GMT+7)

Sáng ngày 8/10/2020, Hội cựu chiến binh (CCB) thị xã đã phối hợp với Hội CCB phường Ba Đình tổ chức khởi công sửa chữa nhà cho cựu chiến binh Vũ Văn Qúy – hội viên Chi hội khu phố 11.

KC xay dung.jpg


Cựu chiến binh Vũ Văn Qúy là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông tuổi cao, sức yếu, có con bị đau ốm triền miên, thu nhập gia đình không ổn định. Chia sẻ với những khó khăn của hội viên, Hội CCB thị xã đã hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Số tiền trên được trích từ Qũy Nghĩa tình đồng động của Hội CCB thị xã.

Công tác sửa chữa nhà cho hội viên Hội CCB nằm trong chương trình xóa nhà dột nát do Hội CCB tỉnh Thanh Hóa phát động. Hưởng ứng chương trình này, Hội CCB thị xã đã vận động hội viên đóng góp 24.000 đồng/người/năm xây dựng Qũy Nghĩa tình đồng đội. Từ số tiền vận động được, trong 3 năm qua, Hội đã hỗ trợ 15 hội viên xây mới và sửa nhà. Riêng trong năm 2020, Hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3 nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần động viên gia đình các cựu chiến binh vươn lên ổn định cuộc sống.

Hà Nghĩa