Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1073
Hôm qua:
1766
Tuần này:
7339
Tháng này:
36555
Tất cả:
980943

Ngân hàng Chính sách xã hội Bỉm Sơn đẩy mạnh thực hiện tín dụng học sinh, sinh viên

Ngày 06/11/2018 17:04:48

Để hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chi phí cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Bỉm Sơn đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; triển khai nhận ủy thác cho vay chặt chẽ, tạo thuận lợi để người dân vay vốn với tinh thần không để một trường hợp nào phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí.

NHCSXH.jpg
Theo số liệu tại NHCSXH Thị xã hàng năm có khoảng từ 150 - 200 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên. Tính đến ngày 30/9/2018, dư nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên là13.863 triệu đồng với 471 hộ vay vốn; Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt 1.002 triệu đồng với 134 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội.

Bám sát các quy định của Nhà nước, NHCSXH Thị xã đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn, nhân lực để sẵn sàng giải ngân nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên đến các đối tượng thụ hưởng; Phối hợp với chính quyền các xã, phường, các tổ chức nhận ủy thác, rà soát đối tượng, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm học 2018 - 2019; tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết và thực hiện đúng chính sách.

Trong thời gian tới, NHCSXH Thị xãsẽ chủ động cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch giải ngân đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên; đồng thời phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề trong quá trình cho vay để vốn vay được sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nhận tiền vay và đóng học phí.

Với việc thực hiện gói tín dụng học sinh, sinh viên kịp thời, đúng chế độ, NHCSXH Thị xã đã tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên được học tập tốt nhất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thị xã.

Hoàng Hùng

Ngân hàng Chính sách xã hội Bỉm Sơn đẩy mạnh thực hiện tín dụng học sinh, sinh viên

Đăng lúc: 06/11/2018 17:04:48 (GMT+7)

Để hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chi phí cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Bỉm Sơn đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; triển khai nhận ủy thác cho vay chặt chẽ, tạo thuận lợi để người dân vay vốn với tinh thần không để một trường hợp nào phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí.

NHCSXH.jpg
Theo số liệu tại NHCSXH Thị xã hàng năm có khoảng từ 150 - 200 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên. Tính đến ngày 30/9/2018, dư nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên là13.863 triệu đồng với 471 hộ vay vốn; Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt 1.002 triệu đồng với 134 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội.

Bám sát các quy định của Nhà nước, NHCSXH Thị xã đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn, nhân lực để sẵn sàng giải ngân nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên đến các đối tượng thụ hưởng; Phối hợp với chính quyền các xã, phường, các tổ chức nhận ủy thác, rà soát đối tượng, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm học 2018 - 2019; tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết và thực hiện đúng chính sách.

Trong thời gian tới, NHCSXH Thị xãsẽ chủ động cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch giải ngân đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên; đồng thời phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề trong quá trình cho vay để vốn vay được sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nhận tiền vay và đóng học phí.

Với việc thực hiện gói tín dụng học sinh, sinh viên kịp thời, đúng chế độ, NHCSXH Thị xã đã tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên được học tập tốt nhất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thị xã.

Hoàng Hùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa