Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
814
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3689
Tháng này:
17307
Tất cả:
926630

Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bỉm Sơn dư nợ cho vay trên 68 tỷ đồng.

Ngày 14/05/2019 16:33:46

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Bỉm Sơn đã chủ động bám sát Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của ngành Ngân hàng và chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thị xã.

Đến ngày 31/3/2019, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 69 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so với đầu năm; Tổng dư nợ đạt trên 68 tỷ đồng, tăng 950 triệu đồng so với đầu năm. Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thị xã nhận ủy thác thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn vốn vay cho các đối tượng cần vay vốn trên địa bàn. Trong 3 tháng đầu năm 2019, có 237 hộ được vay vốn với số tiền trên 8 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng chính sách tập trung chủ yếu các chương trình tín dụng lớn là: Cho vay hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên và cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở. Có thể khẳng định, các chương trình tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì và ổn định việc làm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, phòng giao dịch NHCSXH Bỉm Sơn đặt mục tiêu: Giảm tỷ lệ nợ quá hạn, tiếp tục duy trì, giữ vững và tăng trưởng dư nợ đồng thời chuẩn bị tốt nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời cho bà con đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đối với chương trình tín dụng cho vay mới, bắt đầu từ ngày 01/3/2019, Phòng giao dịch NHCSXH Thị xã thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/2/2019 của Hội đồng quản trị NHCSXH về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay, với thời gian tối đa là 120 tháng. Với mức cho vay trên sẽ đáp ứng được nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát nghèo bền vững.
Nguyễn Tới

Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bỉm Sơn dư nợ cho vay trên 68 tỷ đồng.

Đăng lúc: 14/05/2019 16:33:46 (GMT+7)

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Bỉm Sơn đã chủ động bám sát Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của ngành Ngân hàng và chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thị xã.

Đến ngày 31/3/2019, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 69 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so với đầu năm; Tổng dư nợ đạt trên 68 tỷ đồng, tăng 950 triệu đồng so với đầu năm. Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thị xã nhận ủy thác thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn vốn vay cho các đối tượng cần vay vốn trên địa bàn. Trong 3 tháng đầu năm 2019, có 237 hộ được vay vốn với số tiền trên 8 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng chính sách tập trung chủ yếu các chương trình tín dụng lớn là: Cho vay hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên và cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở. Có thể khẳng định, các chương trình tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì và ổn định việc làm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, phòng giao dịch NHCSXH Bỉm Sơn đặt mục tiêu: Giảm tỷ lệ nợ quá hạn, tiếp tục duy trì, giữ vững và tăng trưởng dư nợ đồng thời chuẩn bị tốt nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời cho bà con đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đối với chương trình tín dụng cho vay mới, bắt đầu từ ngày 01/3/2019, Phòng giao dịch NHCSXH Thị xã thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/2/2019 của Hội đồng quản trị NHCSXH về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay, với thời gian tối đa là 120 tháng. Với mức cho vay trên sẽ đáp ứng được nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát nghèo bền vững.
Nguyễn Tới

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa