Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
772
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3647
Tháng này:
17265
Tất cả:
926588

Phường Ba Đình sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2015 – 2017

Ngày 29/06/2018 16:34:59

Vừa qua, phường Ba Đình đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2015 – 2017.

Trong 3 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của phường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, 10/11 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Phong trào xây dựng khu phố văn hóa được lồng ghép với các phong trào “Làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo”… đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường từ 1,89% năm 2015 xuống còn 1,1% năm 2017. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương được nâng lên rõ rệt. Nhiều nhà văn hóa khu phố được chỉnh trang xây dựng; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đa dạng và phong phú; việc cưới, tang, lễ hội dần được thực hiện theo nếp sống văn minh đô thị; hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được tăng cường. Cùng với đó phong trào xây dựng gia đình thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Hằng năm có trên 80% gia đình đạt gia đình thể thao, 85% số người tập luyện thường xuyên.

Trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phường đã tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch UBND phường với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng khu phố về vận động cán bộ, nhân dân thực hiện 12 tiêu chí “cơ quan, đơn vị, trường học văn minh đô thị” và 16 tiêu chí “Khu phố văn minh đô thị”; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông và quảng cáo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đô thị; đồng thời thực hiện xã hội hóa 3 tuyến đường: Chu Văn An, Tống Duy Tân và Ngô Quyền với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Nhân dịp này, phường đã khen thưởng cho các khu phố thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015 - 2017 và biểu dương các gia đình đạt gia đình văn hóa.

Hà Nghĩa

Phường Ba Đình sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2015 – 2017

Đăng lúc: 29/06/2018 16:34:59 (GMT+7)

Vừa qua, phường Ba Đình đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2015 – 2017.

Trong 3 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của phường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, 10/11 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Phong trào xây dựng khu phố văn hóa được lồng ghép với các phong trào “Làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo”… đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường từ 1,89% năm 2015 xuống còn 1,1% năm 2017. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương được nâng lên rõ rệt. Nhiều nhà văn hóa khu phố được chỉnh trang xây dựng; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đa dạng và phong phú; việc cưới, tang, lễ hội dần được thực hiện theo nếp sống văn minh đô thị; hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được tăng cường. Cùng với đó phong trào xây dựng gia đình thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Hằng năm có trên 80% gia đình đạt gia đình thể thao, 85% số người tập luyện thường xuyên.

Trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phường đã tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch UBND phường với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng khu phố về vận động cán bộ, nhân dân thực hiện 12 tiêu chí “cơ quan, đơn vị, trường học văn minh đô thị” và 16 tiêu chí “Khu phố văn minh đô thị”; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông và quảng cáo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đô thị; đồng thời thực hiện xã hội hóa 3 tuyến đường: Chu Văn An, Tống Duy Tân và Ngô Quyền với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Nhân dịp này, phường đã khen thưởng cho các khu phố thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015 - 2017 và biểu dương các gia đình đạt gia đình văn hóa.

Hà Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa