Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1251
Hôm qua:
2121
Tuần này:
1251
Tháng này:
18393
Tất cả:
571823

Phường Bắc Sơn tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017

Ngày 12/01/2018 16:19:32

Sáng ngày 12/1, phường Bắc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017.

Năm 2017, công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) của phường Bắc Sơn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ban chỉ huy quân sự, Công an phường, các khu phố, cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật nhà nước; các ban, ngành đoàn thể, triển khai đồng bộ, sâu rộng và đạt hiệu quả. Nhờ đó nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phát triển ngày càng vững chắc; an ninh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; hoạt động tội phạm được kiểm chế; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới.

Cùng với đó các phong trào thi đua trong phát trển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh tiếp tục được đẩy mạnh. Nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Thầy thuốc như mẹ hiền”; “Đền ơn đáp nghĩa”… Các phong trào đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu nghị quyết năm 2017 đề ra. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất kinh doanh của phường đạt gần 1.800 tỷ đồng; 86,5% gia đình văn hóa, 55% gia đình thể thao, 8/12 khu phố giữ vững khu phố văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,94%, hộ cận nghèo 2,84% …. Ngoài ra, các phong trào thi đua xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong sạch vững mạnh cũng được quan tâm thực hiện.

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, năm 2017, phường có 429 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào này đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Hội nông dân ngày càng vững mạnh. Trong năm, Hội nông dân phường đã thu hút thêm 25 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 721 người, chiếm 117% số hộ nông – lâm nghiệp.

Tại hội nghị, 18 tập thể và 45 cá nhân đã vinh dự được UBND phường khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Bùi Nghĩa

Phường Bắc Sơn tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017

Đăng lúc: 12/01/2018 16:19:32 (GMT+7)

Sáng ngày 12/1, phường Bắc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017.

Năm 2017, công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) của phường Bắc Sơn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ban chỉ huy quân sự, Công an phường, các khu phố, cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật nhà nước; các ban, ngành đoàn thể, triển khai đồng bộ, sâu rộng và đạt hiệu quả. Nhờ đó nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phát triển ngày càng vững chắc; an ninh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; hoạt động tội phạm được kiểm chế; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới.

Cùng với đó các phong trào thi đua trong phát trển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh tiếp tục được đẩy mạnh. Nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Thầy thuốc như mẹ hiền”; “Đền ơn đáp nghĩa”… Các phong trào đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu nghị quyết năm 2017 đề ra. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất kinh doanh của phường đạt gần 1.800 tỷ đồng; 86,5% gia đình văn hóa, 55% gia đình thể thao, 8/12 khu phố giữ vững khu phố văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,94%, hộ cận nghèo 2,84% …. Ngoài ra, các phong trào thi đua xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong sạch vững mạnh cũng được quan tâm thực hiện.

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, năm 2017, phường có 429 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào này đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Hội nông dân ngày càng vững mạnh. Trong năm, Hội nông dân phường đã thu hút thêm 25 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 721 người, chiếm 117% số hộ nông – lâm nghiệp.

Tại hội nghị, 18 tập thể và 45 cá nhân đã vinh dự được UBND phường khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Bùi Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa