Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
279
Hôm qua:
1993
Tuần này:
8644
Tháng này:
43093
Tất cả:
765655

Sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm quý I và tổng kết tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày 01/06/2018 16:17:02

Ngày 31/5, UBND Thị xã đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm quý I và tổng kết tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Đồng chí Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thị xã và các xã phường.

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ và đạt được kết quả bước đầu tích cực. Cụ thể: trên 90% sản phẩm thực phẩm cung ứng từ bên ngoài vào thị xã, trên 30% thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn thị xã được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận, 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện VSATTP và vệ sinh thú y, xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ tại xã Quang Trung và phường Phú Sơn, đưa hoạt động giết mổ gia súc tại các đơn vị này vào thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung tại phường Phú Sơn; 100% bếp ăn tập thể của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đáp ứng quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện thí điểm an toàn thực phẩm theo kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa tại xã Hà Lan. Hiện nay xã đang xây dựng cửa hàng an toàn thực phẩm tại thôn Liên Giang, bếp ăn tập thể tại trường mầm non và đạt 10 tiêu chí/30 tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 53 lượt cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về ATTP gần 45 triệu đồng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo VSATTP, nhất là các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo VSATTP vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP còn hạn chế, công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo với các ngành chức năng, chính quyền xã phường chưa đồng bộ; công tác quản lý về ATTP còn nhiều khó khăn, công tác kiểm tra xử lý vi phạm có lúc còn chồng chéo.

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP thị xã và các xã phường đã thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xây dựng của hàng an toàn thực phẩm, quản lý giết mổ tập trung và nhiều vấn đề liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ATTP trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định công tác ATTP đã dần đi vào thực chất và chiều sâu, ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về tầm quan trọng của VSATTP đã được nâng lên rõ rệt. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thểphối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng ATTP, nhất là công tác kiểm tra kiểm soát và tuyên truyền nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác bảo đảm ATTP năm 2018, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Hà Nghĩa

Sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm quý I và tổng kết tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Đăng lúc: 01/06/2018 16:17:02 (GMT+7)

Ngày 31/5, UBND Thị xã đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm quý I và tổng kết tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Đồng chí Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thị xã và các xã phường.

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ và đạt được kết quả bước đầu tích cực. Cụ thể: trên 90% sản phẩm thực phẩm cung ứng từ bên ngoài vào thị xã, trên 30% thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn thị xã được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận, 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện VSATTP và vệ sinh thú y, xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ tại xã Quang Trung và phường Phú Sơn, đưa hoạt động giết mổ gia súc tại các đơn vị này vào thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung tại phường Phú Sơn; 100% bếp ăn tập thể của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đáp ứng quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện thí điểm an toàn thực phẩm theo kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa tại xã Hà Lan. Hiện nay xã đang xây dựng cửa hàng an toàn thực phẩm tại thôn Liên Giang, bếp ăn tập thể tại trường mầm non và đạt 10 tiêu chí/30 tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 53 lượt cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về ATTP gần 45 triệu đồng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo VSATTP, nhất là các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo VSATTP vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP còn hạn chế, công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo với các ngành chức năng, chính quyền xã phường chưa đồng bộ; công tác quản lý về ATTP còn nhiều khó khăn, công tác kiểm tra xử lý vi phạm có lúc còn chồng chéo.

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP thị xã và các xã phường đã thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xây dựng của hàng an toàn thực phẩm, quản lý giết mổ tập trung và nhiều vấn đề liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ATTP trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định công tác ATTP đã dần đi vào thực chất và chiều sâu, ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về tầm quan trọng của VSATTP đã được nâng lên rõ rệt. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thểphối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng ATTP, nhất là công tác kiểm tra kiểm soát và tuyên truyền nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác bảo đảm ATTP năm 2018, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Hà Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa