Tăng cường công tác Phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 07/01/2021 17:30:23

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và trong nước nói chung cơ bản ổn định, đang được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ lây lan chủng mới của Covid-19 từ các nước Châu Âu.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguy cơ dịch lây lan trong cả nước vẫn rất cao, chủ yếu từ những người nhập cảnh không chấp hành nghiêm các quy định về cách ly, giám sát y tế và người nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, trong một bộ phận nhân dân ở một số nơi, một số địa phương đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơi lỏng, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt là trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, sẽ có nhiều người dân trở về quê dịp Tết, là dịp diễn ra nhiều sự kiến, lễ hội tập trung đông người, điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 là rất lớn nếu không quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Trước tình hình đó, ngày 6/1/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản số 14/UBND-YT về việc triển khai thực hiện Công điện 30/CĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác Phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, UBND các xã, phường: Nghiên cứu nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện 30/CĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Tiếp tục đề cao cảnh giác, không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch Covid-19: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; chú trong việc đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các khu vực trong điểm, nguy cơ cao như: Bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, các điểm lễ hội, du lịch, các sự kiện văn hóa, chính trị; Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND các xã, phường rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch; chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; Thường xuyên rà soát bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid19; đảm bảo đủ nhân lực, vật lực đáp ứng với yêu cầu phòng, chống dịch. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã trong công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Phòng y tế thực hiện rà soát, tham mưu cho UBND thị xã bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống Covid-19 phù hợp với tình dịch, diễn biến mới; chuẩn bị các kịch bản ứng phó với dịch bệnh; Phối hợp với Trung tâm y tế Bỉm Sơn đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Trung tâm y tế Bỉm Sơn tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ, phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng sớm, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết, ngăn chặn dịch ngay từ khi dịch mới xuất hiện, còn ở diện hẹp, không để dịch lân lan rộng; Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong việc tiếp nhận và cách ly tập trung công dân từ nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài về làm việc trên địa bàn Thị xã.

Ban chỉ huy quân sự, Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục quản lý các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn Thị xã. Thực nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong việc tiếp nhận, cách ly các trường hợp cách ly tập trung. Cùng với đó, Công an thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện vận tải hành khách; Quản lý, giám sát chặt chẽ người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước đang cách ly, lưu trú và làm việc trên địa bàn thị xã; Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch đồng thời phối hợp với ngành y tế trong tổ chức thực hiện việc phát hiện, điều tra, truy vết các đối tượng có nguy cơ.

UBND thị xã cũng yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ lây truyền bệnh giữa người bệnh, cán bộ y tế và lây lan ra cộng đồng.
Nguyễn Tới

Tăng cường công tác Phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Đăng lúc: 07/01/2021 17:30:23 (GMT+7)

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và trong nước nói chung cơ bản ổn định, đang được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ lây lan chủng mới của Covid-19 từ các nước Châu Âu.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguy cơ dịch lây lan trong cả nước vẫn rất cao, chủ yếu từ những người nhập cảnh không chấp hành nghiêm các quy định về cách ly, giám sát y tế và người nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, trong một bộ phận nhân dân ở một số nơi, một số địa phương đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơi lỏng, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt là trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, sẽ có nhiều người dân trở về quê dịp Tết, là dịp diễn ra nhiều sự kiến, lễ hội tập trung đông người, điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 là rất lớn nếu không quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Trước tình hình đó, ngày 6/1/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản số 14/UBND-YT về việc triển khai thực hiện Công điện 30/CĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác Phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, UBND các xã, phường: Nghiên cứu nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện 30/CĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Tiếp tục đề cao cảnh giác, không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch Covid-19: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; chú trong việc đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các khu vực trong điểm, nguy cơ cao như: Bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, các điểm lễ hội, du lịch, các sự kiện văn hóa, chính trị; Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND các xã, phường rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch; chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; Thường xuyên rà soát bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid19; đảm bảo đủ nhân lực, vật lực đáp ứng với yêu cầu phòng, chống dịch. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã trong công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Phòng y tế thực hiện rà soát, tham mưu cho UBND thị xã bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống Covid-19 phù hợp với tình dịch, diễn biến mới; chuẩn bị các kịch bản ứng phó với dịch bệnh; Phối hợp với Trung tâm y tế Bỉm Sơn đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Trung tâm y tế Bỉm Sơn tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ, phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng sớm, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết, ngăn chặn dịch ngay từ khi dịch mới xuất hiện, còn ở diện hẹp, không để dịch lân lan rộng; Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong việc tiếp nhận và cách ly tập trung công dân từ nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài về làm việc trên địa bàn Thị xã.

Ban chỉ huy quân sự, Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục quản lý các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn Thị xã. Thực nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong việc tiếp nhận, cách ly các trường hợp cách ly tập trung. Cùng với đó, Công an thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện vận tải hành khách; Quản lý, giám sát chặt chẽ người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước đang cách ly, lưu trú và làm việc trên địa bàn thị xã; Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch đồng thời phối hợp với ngành y tế trong tổ chức thực hiện việc phát hiện, điều tra, truy vết các đối tượng có nguy cơ.

UBND thị xã cũng yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ lây truyền bệnh giữa người bệnh, cán bộ y tế và lây lan ra cộng đồng.
Nguyễn Tới