Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2181
Hôm qua:
3934
Tuần này:
13406
Tháng này:
66339
Tất cả:
1981469

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

Ngày 07/07/2020 11:18:10

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn theo Quyết định số 358 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt”, ngày 6/7/2020, UBND thị xã đã ban hành văn bản số 1760 về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu UBND phường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường sắt cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là Luật đường sắt năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các quy định mới về hành lang an toàn giao thông đường sắt. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý đường sắt và các đơn vị có liên quan trong việc cảnh giới, chốt gác tại các đường ngang dân sinh tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, không để xảy ra các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, tự ý mở đường ngang trái phép qua đường sắt, nhổ bỏ cọc thu hẹp lối đi tại các đường ngang. Kiên quyết xử lý triệt để đối với các hành vi vi phạm, tổ chức tháo dỡ các công trình trái phép vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, Phối hợp với cơ quan quản lý đường sắt tổ chức rào chắn các lối đi tự mở hiện có (cần phải đóng) bố trí đi theo lối khác. Chủ động thực hiện đóng các lối đi dân sinh tự phát mới phát sinh.

Phòng Quản lý đô thị chủ động phối hợp tốt với các đơn vị quản lý đường sắt tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn của hệ thống đường bộ tại các đường ngang thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã, như: Hệ thống cọc tiêu, biển báo, nền mặt đường, tầm nhìn,...để kịp thời khắc phục ngay những hư hỏng, vi phạm;đồng thời, chủ trì phối hợp với UBND phường, xã; các cơ quan quản lý đường sắt và đơn vị liên quan rà soát thống kê, phân loại các công trình vi phạm, các công trình gây ảnh hưởng mất an toàn giao thông đường sắt; tham mưu cho UBND Thị xã trong công tác phối hợp với Sở giao thông vận tải và các cơ quan quản lý đường sắt trong việc lập, tổ chức thực hiện cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt; công bố công khai phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho UBND Thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý đường sắt tổ chức rà soát thống kê và phân loại diện tích đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và có phương án thu hồi diện tích đất đã cấp.

UBND thị xã cũng yêu cầu Đội kiểm tra quy tắc đô thị theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã phường thực hiện công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
Nguyễn Tới

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

Đăng lúc: 07/07/2020 11:18:10 (GMT+7)

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn theo Quyết định số 358 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt”, ngày 6/7/2020, UBND thị xã đã ban hành văn bản số 1760 về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu UBND phường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường sắt cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là Luật đường sắt năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các quy định mới về hành lang an toàn giao thông đường sắt. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý đường sắt và các đơn vị có liên quan trong việc cảnh giới, chốt gác tại các đường ngang dân sinh tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, không để xảy ra các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, tự ý mở đường ngang trái phép qua đường sắt, nhổ bỏ cọc thu hẹp lối đi tại các đường ngang. Kiên quyết xử lý triệt để đối với các hành vi vi phạm, tổ chức tháo dỡ các công trình trái phép vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, Phối hợp với cơ quan quản lý đường sắt tổ chức rào chắn các lối đi tự mở hiện có (cần phải đóng) bố trí đi theo lối khác. Chủ động thực hiện đóng các lối đi dân sinh tự phát mới phát sinh.

Phòng Quản lý đô thị chủ động phối hợp tốt với các đơn vị quản lý đường sắt tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn của hệ thống đường bộ tại các đường ngang thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã, như: Hệ thống cọc tiêu, biển báo, nền mặt đường, tầm nhìn,...để kịp thời khắc phục ngay những hư hỏng, vi phạm;đồng thời, chủ trì phối hợp với UBND phường, xã; các cơ quan quản lý đường sắt và đơn vị liên quan rà soát thống kê, phân loại các công trình vi phạm, các công trình gây ảnh hưởng mất an toàn giao thông đường sắt; tham mưu cho UBND Thị xã trong công tác phối hợp với Sở giao thông vận tải và các cơ quan quản lý đường sắt trong việc lập, tổ chức thực hiện cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt; công bố công khai phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho UBND Thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý đường sắt tổ chức rà soát thống kê và phân loại diện tích đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và có phương án thu hồi diện tích đất đã cấp.

UBND thị xã cũng yêu cầu Đội kiểm tra quy tắc đô thị theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã phường thực hiện công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
Nguyễn Tới