Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3595
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8701
Tháng này:
57468
Tất cả:
1817359

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Ngày 26/11/2019 08:48:06

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở, đất ở sai phép, không phép.

Theo đó, để công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng theo quy định của pháp luật, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện niêm yết công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Bỉm Sơn tại trụ sở UBND các xã, phường trong cả kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;Công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở UBND phường, xã và khu đất thực hiện dự án trên Đài truyền thanh phường để mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt trước khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch; đồng thời rà soát, tổng hợp danh sách các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà gửi về UBND thị xã qua phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương, tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua bán nhà đất không đúng quy định.
Nguyễn Tới

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Đăng lúc: 26/11/2019 08:48:06 (GMT+7)

UBND thị xã Bỉm Sơn vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở, đất ở sai phép, không phép.

Theo đó, để công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng theo quy định của pháp luật, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện niêm yết công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Bỉm Sơn tại trụ sở UBND các xã, phường trong cả kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;Công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở UBND phường, xã và khu đất thực hiện dự án trên Đài truyền thanh phường để mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt trước khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch; đồng thời rà soát, tổng hợp danh sách các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà gửi về UBND thị xã qua phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương, tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua bán nhà đất không đúng quy định.
Nguyễn Tới