Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1791
Hôm qua:
1627
Tuần này:
5433
Tháng này:
54247
Tất cả:
1377609

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở

Ngày 08/10/2019 20:58:36

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã tại Hội nghị nghe báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào sáng ngày 08/10/2019. Dự Hội nghị có Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên - Môi trường; lãnh đạo UBND và cán bộ chính sách xã -UBND các phường, xã.

Nha o.JPG


Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng liên quan chủ động phối hợp với các địa phương để cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ hộ gia đình chính sách về nhà ở. Theo danh sách đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, tổng số hộ gia đình người có công trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn được hỗ trợ về nhà ở là 178 hộ (trong đó: Xây mới 50 hộ; sửa chữa 128 hộ. Giai đoạn 1, số hộ được phê duyệt là 08 hộ xây mới, các hộ đã triển khai thực hiện và thị xã hỗ trợ với tổng kinh phí đã giải ngân là 320 triệu đồng. Giai đoạn 2, sau khi rà soát, tổng số hộ được hỗ trợ còn lại là 168 hộ (trong đó: xây mới 60 hộ; sửa chữa 108 hộ). Tuy nhiên đến nay, tiến độ giai đoạn 2 của dự án trên toàn địa bàn thị xã đang triển khai tương đối chậm, mới chỉ đạt 84%, cụ thể: Số hộ gia đình đã hoàn thành và đang xây dựng nhà ở là 151 hộ (trong đó xây mới là 53 hộ, sửa chữa là 98 hộ); Còn lại 17 hộ chưa thực hiện (trong đó 01 hộ sửa chữa tại phường Ba Đình chưa thực hiện; 16 hộ không còn nhu cầu thực hiện theo chương trình của Quyết định số 22/TTg). Mặc dù, có 16 hộ không có nhu cầu về hỗ trợ nhà ở nhưng đến nay, các phường, xã đề xuất phát sinh thêm 45 hộ cần bổ sung.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phân tích làm rõ các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở như: Có nhiều hộ chuyển đổi từ hình thức sửa chữa sang xây mới nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ; một số trường hợp người có công đã chuyển đi nơi khác hoặc không có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở; có 02 trường hợp đất của hộ người có công nằm trong quy hoạch, phải thu hồi thực hiện dự án nên không thể sửa chữa, xây dựng mới; sau khi thực hiện rà soát, phát sinh thêm 45 hộ (nằm ngoài danh sách phê duyệt của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cần được hỗ trợ về nhà ở…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Ngày 27/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công đến hết ngày 31/12/2019, do đó cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn cụ thể các phường, xã việc thực hiện lập hồ sơ chuyển đổi từ hình thức sửa chữa sang xây mới đối với các hộ thay đổi hình thức thực hiện so với đăng ký ban đầu; Thẩm tra, giải ngân kinh phí hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xong việc xây mới, sửa chữa nhà ở. Đối với UBND các phường, xã: Cần rà soát lại cụ thể từng trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/TTg, đặc biệt kiểm tra cụ thể đối với 16 trường hợp không có nhu cầu hỗ trợ nhà ở; Trong tháng 11/2019 phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ về hỗ trợ người có công về nhà ở. Đối với 45 trường hợp phát sinh mới sau rà soát, các phường, xã lập danh sách; phòng Quản lý đô thị phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, báo cáo UBND thị xã thực hiện hỗ trợ cho các hộ, kinh phí lấy từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, thời gian hỗ trợ được thực hiện trong năm 2020, 2021.
Nguyễn Tới

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở

Đăng lúc: 08/10/2019 20:58:36 (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã tại Hội nghị nghe báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào sáng ngày 08/10/2019. Dự Hội nghị có Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên - Môi trường; lãnh đạo UBND và cán bộ chính sách xã -UBND các phường, xã.

Nha o.JPG


Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng liên quan chủ động phối hợp với các địa phương để cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ hộ gia đình chính sách về nhà ở. Theo danh sách đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, tổng số hộ gia đình người có công trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn được hỗ trợ về nhà ở là 178 hộ (trong đó: Xây mới 50 hộ; sửa chữa 128 hộ. Giai đoạn 1, số hộ được phê duyệt là 08 hộ xây mới, các hộ đã triển khai thực hiện và thị xã hỗ trợ với tổng kinh phí đã giải ngân là 320 triệu đồng. Giai đoạn 2, sau khi rà soát, tổng số hộ được hỗ trợ còn lại là 168 hộ (trong đó: xây mới 60 hộ; sửa chữa 108 hộ). Tuy nhiên đến nay, tiến độ giai đoạn 2 của dự án trên toàn địa bàn thị xã đang triển khai tương đối chậm, mới chỉ đạt 84%, cụ thể: Số hộ gia đình đã hoàn thành và đang xây dựng nhà ở là 151 hộ (trong đó xây mới là 53 hộ, sửa chữa là 98 hộ); Còn lại 17 hộ chưa thực hiện (trong đó 01 hộ sửa chữa tại phường Ba Đình chưa thực hiện; 16 hộ không còn nhu cầu thực hiện theo chương trình của Quyết định số 22/TTg). Mặc dù, có 16 hộ không có nhu cầu về hỗ trợ nhà ở nhưng đến nay, các phường, xã đề xuất phát sinh thêm 45 hộ cần bổ sung.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phân tích làm rõ các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở như: Có nhiều hộ chuyển đổi từ hình thức sửa chữa sang xây mới nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ; một số trường hợp người có công đã chuyển đi nơi khác hoặc không có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở; có 02 trường hợp đất của hộ người có công nằm trong quy hoạch, phải thu hồi thực hiện dự án nên không thể sửa chữa, xây dựng mới; sau khi thực hiện rà soát, phát sinh thêm 45 hộ (nằm ngoài danh sách phê duyệt của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cần được hỗ trợ về nhà ở…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Ngày 27/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công đến hết ngày 31/12/2019, do đó cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn cụ thể các phường, xã việc thực hiện lập hồ sơ chuyển đổi từ hình thức sửa chữa sang xây mới đối với các hộ thay đổi hình thức thực hiện so với đăng ký ban đầu; Thẩm tra, giải ngân kinh phí hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xong việc xây mới, sửa chữa nhà ở. Đối với UBND các phường, xã: Cần rà soát lại cụ thể từng trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/TTg, đặc biệt kiểm tra cụ thể đối với 16 trường hợp không có nhu cầu hỗ trợ nhà ở; Trong tháng 11/2019 phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ về hỗ trợ người có công về nhà ở. Đối với 45 trường hợp phát sinh mới sau rà soát, các phường, xã lập danh sách; phòng Quản lý đô thị phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, báo cáo UBND thị xã thực hiện hỗ trợ cho các hộ, kinh phí lấy từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, thời gian hỗ trợ được thực hiện trong năm 2020, 2021.
Nguyễn Tới