Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3486
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8592
Tháng này:
57359
Tất cả:
1817250

Tập trung triển khai các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại động vật

Ngày 18/06/2019 07:34:04

Hiện nay, thời tiết nắng nóng là điều kiện dễ bùng phát bệnh Dại động vật. Chính vì vậy, việc quản lý chó nuôi và công tác phòng, chống bệnh dại càng cần được quan tâm, chú trọng.

Trước tình hình đó, ngày 14/6/2019, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1062/UBND-KT V/v Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại động vật. Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phườngtập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Đối với UBND các xã, phường: Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi 2 đợt chính trong năm đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo quy định của Bộ Nông nghiệp& Phát triển nông thôn; Tổ chức tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó; Thường xuyên rà soát, tiêm phòngbổ sung vắc xin Dại đàn chó mới phát sinh, tránh bỏ sót đối tượng phải tiêm phòng. Bên cạnh đó, tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin Dại được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ; Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi theo quy định của pháp luật.

Phòng Kinh tế UBND thị xã, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo UBND các xã, phường hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó và công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại. Trạm Thú y Bỉm Sơn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại các xã, phường.

Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội chú trọng tuyên truyền vận động hội viên chủ động, tích cực tham gia thực hiện phòng chống bệnh Dại trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thức của người nuôi chó đối với cộng đồng.
Hoàng Hùng

Tập trung triển khai các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại động vật

Đăng lúc: 18/06/2019 07:34:04 (GMT+7)

Hiện nay, thời tiết nắng nóng là điều kiện dễ bùng phát bệnh Dại động vật. Chính vì vậy, việc quản lý chó nuôi và công tác phòng, chống bệnh dại càng cần được quan tâm, chú trọng.

Trước tình hình đó, ngày 14/6/2019, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1062/UBND-KT V/v Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại động vật. Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phườngtập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Đối với UBND các xã, phường: Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi 2 đợt chính trong năm đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo quy định của Bộ Nông nghiệp& Phát triển nông thôn; Tổ chức tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó; Thường xuyên rà soát, tiêm phòngbổ sung vắc xin Dại đàn chó mới phát sinh, tránh bỏ sót đối tượng phải tiêm phòng. Bên cạnh đó, tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin Dại được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ; Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi theo quy định của pháp luật.

Phòng Kinh tế UBND thị xã, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo UBND các xã, phường hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó và công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại. Trạm Thú y Bỉm Sơn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại các xã, phường.

Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội chú trọng tuyên truyền vận động hội viên chủ động, tích cực tham gia thực hiện phòng chống bệnh Dại trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thức của người nuôi chó đối với cộng đồng.
Hoàng Hùng