Thành lập Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covidi-19

Ngày 10/08/2020 17:49:04

Ngày 7/8/2020, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 3577 về việc Thành lập Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (gọi tắt là Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra), gồm 10 thành viên đến từ các lực lượng: Trung tâm Y tế Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 5.

Theo đó, Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra có nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền lưu động, kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch đối với các cá nhân và xe khách dừng đỗ, nghỉ, ăn uống, mua hàng hóa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; tập trung vào các đối tượng trở về (đi qua) vùng dịch; các hàng quán dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Dốc Xây đến cầu Tống Giang; tuyến đường Trần Phú, Bà Triệu; nơi tập trung đông người như: chợ, siêu thị, Ga Bỉm Sơn, bến xe khách, điểm dừng xe buýt… Vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, như: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp; rửa tay sát khuẩn…, hướng dẫn cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên điện thoại thông minh. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì tổ chức đưa trường hợp nghi nhiễm về Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn để thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy trình.

Về cách thức thực hiện:Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra chia thành 3 ca phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các phường, xã, tập trung là các phường Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn và xã Quang Trung để tổ chức thực hiện đảm bảo 24/24 giờ trong ngày.Phương tiện sử dụng 1 xe bán tải của Cảnh sát giao thông – Công an thị xã.

Chủ tịch UBND thị xã giao Công an thị xã làm Tổ trưởng tổ Lưu động; Trưởng Công an Thị xã phân công cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Thị xã chịu trách nhiệm làm nhóm trưởng theo từng ca thực hiện nhiệm vụ.

Hàng ngày,Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tổng hợp, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thị xã (qua Công an thị xã).

Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/8/2020 cho đến khi Chủ tịch UBND thị xã có Quyết định dừng hoạt động của của Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Nguyễn Tới

Thành lập Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covidi-19

Đăng lúc: 10/08/2020 17:49:04 (GMT+7)

Ngày 7/8/2020, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 3577 về việc Thành lập Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (gọi tắt là Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra), gồm 10 thành viên đến từ các lực lượng: Trung tâm Y tế Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 5.

Theo đó, Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra có nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền lưu động, kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch đối với các cá nhân và xe khách dừng đỗ, nghỉ, ăn uống, mua hàng hóa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; tập trung vào các đối tượng trở về (đi qua) vùng dịch; các hàng quán dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Dốc Xây đến cầu Tống Giang; tuyến đường Trần Phú, Bà Triệu; nơi tập trung đông người như: chợ, siêu thị, Ga Bỉm Sơn, bến xe khách, điểm dừng xe buýt… Vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, như: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp; rửa tay sát khuẩn…, hướng dẫn cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên điện thoại thông minh. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì tổ chức đưa trường hợp nghi nhiễm về Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn để thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy trình.

Về cách thức thực hiện:Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra chia thành 3 ca phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các phường, xã, tập trung là các phường Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn và xã Quang Trung để tổ chức thực hiện đảm bảo 24/24 giờ trong ngày.Phương tiện sử dụng 1 xe bán tải của Cảnh sát giao thông – Công an thị xã.

Chủ tịch UBND thị xã giao Công an thị xã làm Tổ trưởng tổ Lưu động; Trưởng Công an Thị xã phân công cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Thị xã chịu trách nhiệm làm nhóm trưởng theo từng ca thực hiện nhiệm vụ.

Hàng ngày,Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tổng hợp, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thị xã (qua Công an thị xã).

Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/8/2020 cho đến khi Chủ tịch UBND thị xã có Quyết định dừng hoạt động của của Tổ lưu động tuyên truyền, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Nguyễn Tới