Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3979
Hôm qua:
4038
Tuần này:
8017
Tháng này:
26692
Tất cả:
1786597

Thị xã Bỉm Sơn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Ngày 13/11/2018 11:12:41

“Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong những năm qua luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể - chính trị xã hội các cấp quan tâm, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thật sự là “ngày hội của nhân dân”.

DK.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thị xã, việc tổ chức ngày hội vẫn gồm hai phần chính là lễ và hội, song có nhiều điểm mới. Cụ thể, trước ngày hội, Ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Đánh giá kết quả công tác Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương; Tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; Phối hợp với chính quyền, các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động hưởng ứng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 05/11 đến ngày 18/11. Đây là một trong những nội dung quan trọng thể hiện phương châm “gần dân, sát dân” và “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” của Ủy ban MTTQ trong giaiđoạn cách mạng hiện nay.

Hoàng Hùng

Thị xã Bỉm Sơn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Đăng lúc: 13/11/2018 11:12:41 (GMT+7)

“Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong những năm qua luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể - chính trị xã hội các cấp quan tâm, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thật sự là “ngày hội của nhân dân”.

DK.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thị xã, việc tổ chức ngày hội vẫn gồm hai phần chính là lễ và hội, song có nhiều điểm mới. Cụ thể, trước ngày hội, Ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Đánh giá kết quả công tác Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương; Tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; Phối hợp với chính quyền, các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động hưởng ứng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 05/11 đến ngày 18/11. Đây là một trong những nội dung quan trọng thể hiện phương châm “gần dân, sát dân” và “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” của Ủy ban MTTQ trong giaiđoạn cách mạng hiện nay.

Hoàng Hùng