Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1878
Hôm qua:
1627
Tuần này:
5520
Tháng này:
54334
Tất cả:
1377696

Thị xã Bỉm Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,81%

Ngày 06/10/2019 15:38:25

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của thị xã Bỉm Sơn năm 2019 theo phương pháp tiếp cận đa chiều, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thị xã tính đến ngày 30/9/2019 là 133 hộ, chiếm 0,81% (giảm 0,64% so với năm 2018); tổng số hộ cận nghèo là 288 hộ, chiếm 1,75%.

trao Bo.jpg
Hội LHPN phường Ba Đình, trao bò giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể từ cấp thị xã đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án, tập trung giảm nghèo bền vững.Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải có ý thức vươn lên, tự lực, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thông tin đầy đủ về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho lao động.Tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy vào địa bàn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,81%

Đăng lúc: 06/10/2019 15:38:25 (GMT+7)

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của thị xã Bỉm Sơn năm 2019 theo phương pháp tiếp cận đa chiều, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thị xã tính đến ngày 30/9/2019 là 133 hộ, chiếm 0,81% (giảm 0,64% so với năm 2018); tổng số hộ cận nghèo là 288 hộ, chiếm 1,75%.

trao Bo.jpg
Hội LHPN phường Ba Đình, trao bò giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể từ cấp thị xã đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án, tập trung giảm nghèo bền vững.Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải có ý thức vươn lên, tự lực, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thông tin đầy đủ về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho lao động.Tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy vào địa bàn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.
Nguyễn Tới