Thị xã triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020

Ngày 12/09/2020 09:47:20

Sáng ngày 11/9, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc – xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020. Đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

TK tiem Gia suc.JPG


Đợt 1 năm 2020, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tỷ lệ tiêm vắc xin tụ huyết trùng, lở mồm long móng trên đàn trâu, bò, dê đạt 72% diện tiêm, trên đạt lợn đạt 56,8% diện tiêm; tiêm phòng dại cho chó mèo đạt 92% diện tiêm, cúm gia cầm đạt 168% diện tiêm. Một số đơn vị thực hiện tốt là phường Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo…

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là: Kết quả tiêm phòng cho đàn lợn chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm ở một số địa phương chưa đầy đủ; lực lượng thú y viên còn thiếu.

Nhằm chủ đồng phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, thị xã sẽ triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020. Phấn đấu tiêm vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò, dê đạt trên 90%, tiêm vắc xin bệnh dịch tả, tụ huyết trùng trên đàn lợn trên 70%; tiêm vắc xin phòng bệnh dại đàn chó, mèo 100%; tiếm cúm gia cầm trên 90%. Thời gian triển khai từ ngày 25/9/2020 trên toàn thị xã.

Để làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt/2020 đạt kết quả cao, UBND thị xã yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát số đàn gia súc, gia cầm đầy đủ, chính xác để chuẩn bị thuốc và vật tư; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trong phòng chống dịch bệnh; đồng thời cán bộ Ban chỉ đạo xã phường, thôn, xóm, khu phố để giám sát, hướng dẫn tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định. Các phòng ban liên quan thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Hà Nghĩa

Thị xã triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020

Đăng lúc: 12/09/2020 09:47:20 (GMT+7)

Sáng ngày 11/9, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc – xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020. Đồng chí Trịnh Quốc Đạt – Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

TK tiem Gia suc.JPG


Đợt 1 năm 2020, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tỷ lệ tiêm vắc xin tụ huyết trùng, lở mồm long móng trên đàn trâu, bò, dê đạt 72% diện tiêm, trên đạt lợn đạt 56,8% diện tiêm; tiêm phòng dại cho chó mèo đạt 92% diện tiêm, cúm gia cầm đạt 168% diện tiêm. Một số đơn vị thực hiện tốt là phường Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo…

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là: Kết quả tiêm phòng cho đàn lợn chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm ở một số địa phương chưa đầy đủ; lực lượng thú y viên còn thiếu.

Nhằm chủ đồng phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, thị xã sẽ triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020. Phấn đấu tiêm vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò, dê đạt trên 90%, tiêm vắc xin bệnh dịch tả, tụ huyết trùng trên đàn lợn trên 70%; tiêm vắc xin phòng bệnh dại đàn chó, mèo 100%; tiếm cúm gia cầm trên 90%. Thời gian triển khai từ ngày 25/9/2020 trên toàn thị xã.

Để làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt/2020 đạt kết quả cao, UBND thị xã yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát số đàn gia súc, gia cầm đầy đủ, chính xác để chuẩn bị thuốc và vật tư; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trong phòng chống dịch bệnh; đồng thời cán bộ Ban chỉ đạo xã phường, thôn, xóm, khu phố để giám sát, hướng dẫn tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định. Các phòng ban liên quan thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Hà Nghĩa