Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
795
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3670
Tháng này:
17288
Tất cả:
926611

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm: 7/10 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Ngày 10/05/2019 18:07:14

Chi cục thuế Bỉm Sơn vừa tổ chức đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại. Đồng chí Tống Thanh Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng thu NSNN đạt gần 47 tỷ đồng, đạt 32%dự toán Cục thuế giao, tăng gần 20% so cùng kỳ. Trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so cùng kỳ, như: thuế của doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 124 triệu đồng, tăng 46% so cùng kỳ (CK), doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 177 triệu đồng, tăng 100% so CK; lệ phí trước bạ đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 65% so CK; thu từ tiền sử dụng đất đạt trên 13 tỷ đồng, tăng 112% so CK.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, chi cục thuế Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2018, chính sách thuế mới cho 31 lượt công chức thuế và 231 lượt người nộp thuế; tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác nộp ngân sách nhà nước năm 2018. Bên cạnh đó, công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế được quan tâm thực hiện. Chi cục thuế đã ban hành thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đối với 235 doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế tại Ngân sách thương mại; cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng; lập doanh sách đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu NSNN trong 4 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: có 3/10 chỉ tiêu không đạt số với chỉ tiêu giao, đó là thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất, phí và lệ phí; việc kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp không đạt yêu cầu; một số xã phường chưa hoàn thiện việc lập hồ sơ điều chỉnh để phục vụ cho công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019; quản lý thu thuế hộ xây dựng nhà tư nhân còn hạn chế.

Bám sát chương trình công tác quý, năm và sự chỉ đạo của UBND thị xã và Cục Thuế Thanh Hóa, trong thời gian tới, Chi cục thuế tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh và kiểm tra chặt chẽ hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp để giám sát chặt chẽ nguồn thu; phối hợp với các phòng, ban liên quan trong việc thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế xây dựng nhà ở tư nhân…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Chi cục thuế Bỉm Sơn, các ban, ngành liên quan và các xã phường; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành nghiệm vụ thu NSNN năm 2019, đồng chí đề nghị chi cục thuế Bỉm Sơn Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế đến các tổ chức, doanh nghiệp; Tăng cường công tác kiểm tra thuế đúng pháp luật, đúng quy trình; chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các phòng ban liên quan, các xã phường kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu NSNN. Đối với công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đồng chí yêu cầu Chi cục Thuế Bỉm Sơn lập danh sách và xây dựng phương án thu đối với doanh nghiệp có số tiền nợ lớn và kéo dài.

Hà Nghĩa

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm: 7/10 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Đăng lúc: 10/05/2019 18:07:14 (GMT+7)

Chi cục thuế Bỉm Sơn vừa tổ chức đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại. Đồng chí Tống Thanh Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng thu NSNN đạt gần 47 tỷ đồng, đạt 32%dự toán Cục thuế giao, tăng gần 20% so cùng kỳ. Trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so cùng kỳ, như: thuế của doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 124 triệu đồng, tăng 46% so cùng kỳ (CK), doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 177 triệu đồng, tăng 100% so CK; lệ phí trước bạ đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 65% so CK; thu từ tiền sử dụng đất đạt trên 13 tỷ đồng, tăng 112% so CK.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, chi cục thuế Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2018, chính sách thuế mới cho 31 lượt công chức thuế và 231 lượt người nộp thuế; tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác nộp ngân sách nhà nước năm 2018. Bên cạnh đó, công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế được quan tâm thực hiện. Chi cục thuế đã ban hành thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đối với 235 doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế tại Ngân sách thương mại; cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng; lập doanh sách đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu NSNN trong 4 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: có 3/10 chỉ tiêu không đạt số với chỉ tiêu giao, đó là thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất, phí và lệ phí; việc kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp không đạt yêu cầu; một số xã phường chưa hoàn thiện việc lập hồ sơ điều chỉnh để phục vụ cho công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019; quản lý thu thuế hộ xây dựng nhà tư nhân còn hạn chế.

Bám sát chương trình công tác quý, năm và sự chỉ đạo của UBND thị xã và Cục Thuế Thanh Hóa, trong thời gian tới, Chi cục thuế tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh và kiểm tra chặt chẽ hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp để giám sát chặt chẽ nguồn thu; phối hợp với các phòng, ban liên quan trong việc thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế xây dựng nhà ở tư nhân…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Chi cục thuế Bỉm Sơn, các ban, ngành liên quan và các xã phường; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành nghiệm vụ thu NSNN năm 2019, đồng chí đề nghị chi cục thuế Bỉm Sơn Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế đến các tổ chức, doanh nghiệp; Tăng cường công tác kiểm tra thuế đúng pháp luật, đúng quy trình; chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các phòng ban liên quan, các xã phường kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu NSNN. Đối với công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đồng chí yêu cầu Chi cục Thuế Bỉm Sơn lập danh sách và xây dựng phương án thu đối với doanh nghiệp có số tiền nợ lớn và kéo dài.

Hà Nghĩa

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa