Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
707
Hôm qua:
1892
Tuần này:
2599
Tháng này:
24484
Tất cả:
933806

Tích cực triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn Thị xã

Ngày 04/05/2018 10:51:21

Đến nay, việc triển khai sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn Thị xã đang được các cấp, các ngành tích cực thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Ngày 27/4, 2018, Thị xã đã lập tờ trình gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về sáp nhập để thành lập thôn (tổ dân phố) thuộc xã (phường) thị xã Bỉm Sơn. Theo đó, Thị xã sẽ sáp nhập 13 thôn, tổ dân phố để thành lập 6 thôn, tổ dân phố mới tại 5 xã, phường, cụ thể như sau:

Phường Bắc Sơn: Sáp nhập khu phố 7 (126 hộ, 544 nhân khẩu, diện tích 182,39 ha) và khu phố 6 (129 hộ, 495 nhân khẩu, diện tích 147,84 ha) để thành lập khu phố 6. Sau khi thành lập, khu phố 6 có 255 hộ, 1039 nhân khẩu, diện tích 330,23 ha. Sáp nhập khu phố 11 (126 hộ, 467 nhân khẩu, diện tích 83,67 ha) và khu phố 10 (168 hộ, 629 nhân khẩu, diện tích 138,80 ha) để thành lập khu phố 10. Sau khi thành lập, khu phố 10 có 294 hộ, 1096 nhân khẩu, diện tích 222,47 ha.

Phường Ngọc Trạo: Sáp nhập khu phố 1 (117 hộ, 469 nhân khẩu, diện tích 5 ha) và khu phố 2 (129 hộ, 497 nhân khẩu, diện tích 7,1 ha) và khu phố Nguyễn Huệ(156 hộ, 485 nhân khẩu, diện tích 9 ha) để thành lập khu phố 2. Sau khi thành lập, khu phố 2 có 402 hộ, 1451 nhân khẩu, diện tích 21,1 ha.

Phường Ba Đình: Sáp nhập khu phố 1 (133 hộ, 560 nhân khẩu, diện tích 7,3 ha) và khu phố 3 (275 hộ, 859 nhân khẩu, diện tích 12,14 ha) để thành lập khu phố 3. Sau khi thành lập, khu phố 3 có 408 hộ, 1419 nhân khẩu, diện tích 19,44 ha.

Goc BS1.jpg

Một góc thị xã Bỉm Sơn.

Phường Lam Sơn: Sáp nhập khu phố 4 (284 hộ, 969 nhân khẩu, diện tích 38,81 ha) và khu phố 9 (156 hộ, 661 nhân khẩu, diện tích 50,58 ha) để thành lập khu phố 4. Sau khi thành lập, khu phố 4 có 440 hộ, 1630 nhân khẩu, diện tích 89,39 ha.

Phường Đông Sơn: Sáp nhập xóm Trung Sơn (119 hộ, 457 nhân khẩu, diện tích 50,7 ha) và xóm Đông Thôn (156 hộ, 575 nhân khẩu, diện tích 57,52 ha) để thành lập xóm Đông Thôn. Sau khi thành lập, xóm Đông Thôn có 275 hộ, 1032 nhân khẩu, diện tích 108,22 ha.

Tờ trình và hồ sơ của UBND Thị xã sẽ được Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc. Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân Thị xã và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

Phạm Thúy

Tích cực triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn Thị xã

Đăng lúc: 04/05/2018 10:51:21 (GMT+7)

Đến nay, việc triển khai sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn Thị xã đang được các cấp, các ngành tích cực thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Ngày 27/4, 2018, Thị xã đã lập tờ trình gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về sáp nhập để thành lập thôn (tổ dân phố) thuộc xã (phường) thị xã Bỉm Sơn. Theo đó, Thị xã sẽ sáp nhập 13 thôn, tổ dân phố để thành lập 6 thôn, tổ dân phố mới tại 5 xã, phường, cụ thể như sau:

Phường Bắc Sơn: Sáp nhập khu phố 7 (126 hộ, 544 nhân khẩu, diện tích 182,39 ha) và khu phố 6 (129 hộ, 495 nhân khẩu, diện tích 147,84 ha) để thành lập khu phố 6. Sau khi thành lập, khu phố 6 có 255 hộ, 1039 nhân khẩu, diện tích 330,23 ha. Sáp nhập khu phố 11 (126 hộ, 467 nhân khẩu, diện tích 83,67 ha) và khu phố 10 (168 hộ, 629 nhân khẩu, diện tích 138,80 ha) để thành lập khu phố 10. Sau khi thành lập, khu phố 10 có 294 hộ, 1096 nhân khẩu, diện tích 222,47 ha.

Phường Ngọc Trạo: Sáp nhập khu phố 1 (117 hộ, 469 nhân khẩu, diện tích 5 ha) và khu phố 2 (129 hộ, 497 nhân khẩu, diện tích 7,1 ha) và khu phố Nguyễn Huệ(156 hộ, 485 nhân khẩu, diện tích 9 ha) để thành lập khu phố 2. Sau khi thành lập, khu phố 2 có 402 hộ, 1451 nhân khẩu, diện tích 21,1 ha.

Phường Ba Đình: Sáp nhập khu phố 1 (133 hộ, 560 nhân khẩu, diện tích 7,3 ha) và khu phố 3 (275 hộ, 859 nhân khẩu, diện tích 12,14 ha) để thành lập khu phố 3. Sau khi thành lập, khu phố 3 có 408 hộ, 1419 nhân khẩu, diện tích 19,44 ha.

Goc BS1.jpg

Một góc thị xã Bỉm Sơn.

Phường Lam Sơn: Sáp nhập khu phố 4 (284 hộ, 969 nhân khẩu, diện tích 38,81 ha) và khu phố 9 (156 hộ, 661 nhân khẩu, diện tích 50,58 ha) để thành lập khu phố 4. Sau khi thành lập, khu phố 4 có 440 hộ, 1630 nhân khẩu, diện tích 89,39 ha.

Phường Đông Sơn: Sáp nhập xóm Trung Sơn (119 hộ, 457 nhân khẩu, diện tích 50,7 ha) và xóm Đông Thôn (156 hộ, 575 nhân khẩu, diện tích 57,52 ha) để thành lập xóm Đông Thôn. Sau khi thành lập, xóm Đông Thôn có 275 hộ, 1032 nhân khẩu, diện tích 108,22 ha.

Tờ trình và hồ sơ của UBND Thị xã sẽ được Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc. Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân Thị xã và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa