Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3705
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7743
Tháng này:
26418
Tất cả:
1786323

Tổng giá trị sản xuất địa bàn thị xã Bỉm Sơn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 10,4% so với cùng kỳ

Ngày 30/06/2020 07:26:55

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng tổng giá trị sản xuất địa bàn thị xã Bỉm Sơn vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, ước đạt trên 12.904 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ (CK) năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 9.435,3 tỷ đồng,đạt 51,7% KH, tăng 11,8% so CK. Nhiều sản phẩm công nghiệp chính tăng khá so với cùng kỳ như: Xi măng đạt 4,86 triệu tấn, tăng 8,4%; clanhke đạt 950 nghìn tấn, tăng 35,9%, bao bì xi măng đạt 52,7 triệu cái, tăng 17,6%, chiết nạp gas đạt 16.250 tấn, tăng 11,1%… Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.921 tỷ đồng, bằng 41,8% so KH, tăng 58,7% so với CK.

Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại ước đạt 3.342 tỷ đồng, tăng 7,1% CK. Mạng lưới cung cấp hàng hóa tiêu dùng được mở rộng, các siêu thị mini phát triển ngày càng nhiều tại các phường, xã. Các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu về hoạt động tín dụng của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Huy động vốn ước đạt 6.736 tỷ đồng, tăng 12% so CK, dư nợ cho vay ước đạt 8.863 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ, cùng với đó đã hỗ trợ tích cực nguồn vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh.

Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 127,5 tỷ đồng, bằng 101,8% so với CK. Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân đạt 1.402,90 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 3.612,5 tấn. Ngành chăn nuôi phát triển tương đối ổn định với tổng số đàn lợn đạt 11.326 con; đàn trâu, bò đạt: 1.375 con; đàn gia cầm đạt: 159.676 con.

Công tác thu, chi ngân sách đã bám sát theo dự toán HĐND Thị xã giao, chi tiết kiệm, có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020: Thu NSNN đạt 80,12 tỷ bằng 101% so CK; Thu NSĐP đạt 159,3 tỷ đồng, bằng so 101% CK; Chi NSĐP đạt 127,2 tỷ đồng, bằng 78% so CK.

Để đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch năm 2020, UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các địa phương thực hiện các giải pháp như: Tập trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; Tạo chuyển biến mạnh trong thu ngân sách nhà nước, trong đó: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất, dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư các khu dân cư, tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách và giảm nợ đọng thuế; Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thực hiện tích tụ ruộng đất; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, gắn với thị trường tiêu thụ, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; Nâng cao công tác QLNN về vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND Tỉnh giao;Đẩy mạnh công tác phát triển đô thị; Nâng cao công tác QLNN về quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và Tài nguyên-Môi trường; Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá -xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong các khu dân cư; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động...
Nguyễn Tới

Tổng giá trị sản xuất địa bàn thị xã Bỉm Sơn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 10,4% so với cùng kỳ

Đăng lúc: 30/06/2020 07:26:55 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng tổng giá trị sản xuất địa bàn thị xã Bỉm Sơn vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, ước đạt trên 12.904 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ (CK) năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 9.435,3 tỷ đồng,đạt 51,7% KH, tăng 11,8% so CK. Nhiều sản phẩm công nghiệp chính tăng khá so với cùng kỳ như: Xi măng đạt 4,86 triệu tấn, tăng 8,4%; clanhke đạt 950 nghìn tấn, tăng 35,9%, bao bì xi măng đạt 52,7 triệu cái, tăng 17,6%, chiết nạp gas đạt 16.250 tấn, tăng 11,1%… Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.921 tỷ đồng, bằng 41,8% so KH, tăng 58,7% so với CK.

Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại ước đạt 3.342 tỷ đồng, tăng 7,1% CK. Mạng lưới cung cấp hàng hóa tiêu dùng được mở rộng, các siêu thị mini phát triển ngày càng nhiều tại các phường, xã. Các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu về hoạt động tín dụng của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Huy động vốn ước đạt 6.736 tỷ đồng, tăng 12% so CK, dư nợ cho vay ước đạt 8.863 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ, cùng với đó đã hỗ trợ tích cực nguồn vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh.

Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 127,5 tỷ đồng, bằng 101,8% so với CK. Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân đạt 1.402,90 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 3.612,5 tấn. Ngành chăn nuôi phát triển tương đối ổn định với tổng số đàn lợn đạt 11.326 con; đàn trâu, bò đạt: 1.375 con; đàn gia cầm đạt: 159.676 con.

Công tác thu, chi ngân sách đã bám sát theo dự toán HĐND Thị xã giao, chi tiết kiệm, có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020: Thu NSNN đạt 80,12 tỷ bằng 101% so CK; Thu NSĐP đạt 159,3 tỷ đồng, bằng so 101% CK; Chi NSĐP đạt 127,2 tỷ đồng, bằng 78% so CK.

Để đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch năm 2020, UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các địa phương thực hiện các giải pháp như: Tập trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; Tạo chuyển biến mạnh trong thu ngân sách nhà nước, trong đó: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất, dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư các khu dân cư, tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách và giảm nợ đọng thuế; Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thực hiện tích tụ ruộng đất; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, gắn với thị trường tiêu thụ, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; Nâng cao công tác QLNN về vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND Tỉnh giao;Đẩy mạnh công tác phát triển đô thị; Nâng cao công tác QLNN về quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và Tài nguyên-Môi trường; Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá -xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong các khu dân cư; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động...
Nguyễn Tới