Tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời

Ngày 12/09/2020 09:46:51

Chiều ngày 10/9, UBND Thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và Phong trào “học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đến năm 2020”. Tới dự có đồng chí Vương Văn Việt – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa. Về phía Thị xã có đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí Trưởng các ban xây dựng Đảng Thị ủy và đại diện các ban, ngành liên quan.

Quy khuyen học Tien Son.JPG


Trong thời gian qua, Thị xã Bỉm Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức; đầu tư mua sắm trang thiết bị, tài liệu và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Trung tâm học tập cộng đồng; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời vận động các mạnh thường quân xây dựng và đóng góp quỹ khuyến học nhằm động viên, khích lệ những những cá nhân và tập thể có thành tích trong học tập.

Nhờ đó phong trào xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: công tác phổ cập giáo dục; chất lượng phổ cập giáo dục 3 bậc học tiếp tục được duy trì và ngày càng nâng cao; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, Tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trình độ tin học và ngoại ngữ của cán bộ, công chức viên chức ngày càng được nâng cao; công nhân lao động được hoàn thiện kỹ năng sống, có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn. Toàn Thị xã có 55,3% gia đình học tập, 3 dòng họ được công nhận Dòng họ học tập; 66% khu dân cư được công nhận cộng đồng học tập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Việt – Chủ tịch Hội khuyến học Tỉnh Thanh Hóa biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Thị xã trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định:Khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đã và đang trở thành một phong trào rộng khắp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhất là tạo cơ hội học tập cho mọi người trong đó có người nghèo. Vì vậy, Thị xã cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời đến toàn thể người dân Thị xã. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thị xã trong tình hình mới.

Tại hội nghị,Hội khuyến học Thị xã đã phối hợp với Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa và Ông Hoàng Đình Quế đã lập các quỹ học bổng. Trong đó Qũy học bổng Trịnh Lâm (của Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hóa ) trị giá 1 tỷ đồng, Qũy học bổng Hoàng Đình Quế (của cá nhân ông Hoàng Đình Quế) trị giá 100 triệu đồng.

Ngay sau khi thành lập các quỹ học bổng, Hội khuyến học Thị xã đã tặng học bổng cho 10 em học sinh THPT và THCS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng được trích từ Qũy khuyến học Trịnh Lâm.

Cũng tại hội nghị, nhiều cá nhân và tập thể đã nhận được khen thưởng của UBND tỉnh, UBND Thị xã, Hội khuyến học tỉnh và Hội khuyến học Thị xã vì có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Hà Nghĩa

Tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời

Đăng lúc: 12/09/2020 09:46:51 (GMT+7)

Chiều ngày 10/9, UBND Thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và Phong trào “học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đến năm 2020”. Tới dự có đồng chí Vương Văn Việt – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa. Về phía Thị xã có đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí Trưởng các ban xây dựng Đảng Thị ủy và đại diện các ban, ngành liên quan.

Quy khuyen học Tien Son.JPG


Trong thời gian qua, Thị xã Bỉm Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức; đầu tư mua sắm trang thiết bị, tài liệu và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Trung tâm học tập cộng đồng; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời vận động các mạnh thường quân xây dựng và đóng góp quỹ khuyến học nhằm động viên, khích lệ những những cá nhân và tập thể có thành tích trong học tập.

Nhờ đó phong trào xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: công tác phổ cập giáo dục; chất lượng phổ cập giáo dục 3 bậc học tiếp tục được duy trì và ngày càng nâng cao; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, Tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trình độ tin học và ngoại ngữ của cán bộ, công chức viên chức ngày càng được nâng cao; công nhân lao động được hoàn thiện kỹ năng sống, có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn. Toàn Thị xã có 55,3% gia đình học tập, 3 dòng họ được công nhận Dòng họ học tập; 66% khu dân cư được công nhận cộng đồng học tập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Việt – Chủ tịch Hội khuyến học Tỉnh Thanh Hóa biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Thị xã trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định:Khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đã và đang trở thành một phong trào rộng khắp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhất là tạo cơ hội học tập cho mọi người trong đó có người nghèo. Vì vậy, Thị xã cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời đến toàn thể người dân Thị xã. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thị xã trong tình hình mới.

Tại hội nghị,Hội khuyến học Thị xã đã phối hợp với Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa và Ông Hoàng Đình Quế đã lập các quỹ học bổng. Trong đó Qũy học bổng Trịnh Lâm (của Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hóa ) trị giá 1 tỷ đồng, Qũy học bổng Hoàng Đình Quế (của cá nhân ông Hoàng Đình Quế) trị giá 100 triệu đồng.

Ngay sau khi thành lập các quỹ học bổng, Hội khuyến học Thị xã đã tặng học bổng cho 10 em học sinh THPT và THCS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng được trích từ Qũy khuyến học Trịnh Lâm.

Cũng tại hội nghị, nhiều cá nhân và tập thể đã nhận được khen thưởng của UBND tỉnh, UBND Thị xã, Hội khuyến học tỉnh và Hội khuyến học Thị xã vì có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Hà Nghĩa