Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
269
Hôm qua:
1993
Tuần này:
8634
Tháng này:
43083
Tất cả:
765645

Triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương“ Dân vận khéo” cuộc thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ngày 17/07/2018 22:39:36

Thị ủy Bỉm Sơn vừa ban hành CV Số 670 -CV/TU về việc triển khai, thực hiện cuộc thi cuộc thi báo chí viết về tấm gương“ Dân vận khéo” và triển khai cuộc thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Dan van.jpg

Nội dung Công văn nêu rõ: Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy thực hiện các nội dung sau:
Ban Tuyên giáo thị ủy chỉ đạo hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đài truyền thanh thị xã, Ban biên tập cổng thông tin điện tử thị xã, Ban biên tập bản tin nội bộ và Đài truyền thanh các xã phường tích cực tuyên truyền về cuộc thi báo chí về tấm gương“ Dân vận khéo” đoạn2018-2020 trên địa bàn Thị xã; viết bài, đưa tin về những tấm gương người tốt việc tốt trong công tác dân vận khéo trên hệ thống đơn vị quản lý và có tác phẩm tham gia cuộc thi ở cấp Tỉnh, cấp Trung ương.
Ban Dân vận Thị ủy chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức, đơn vị mình tham gia viết bài thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018. Giới thiệu các mô hình, điển hỉnh hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua dân vận khéo ở tổ chức mình, đơn vị mình cho các cơ quan báo chí, cộng tác viên phản ánh, viết bài tham dự cuộc thi.
Các đơn vị tập hợp bài thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018 của đơn vị mình gửi về Ban Dân vận Thị ủy trước ngày 15/10/2018. Ban Dân vận Thị ủy xét, chọn gửi bài về Ban Tổ chức cuộc thi - Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trước ngày 30/10/2018.

Triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương“ Dân vận khéo” cuộc thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đăng lúc: 17/07/2018 22:39:36 (GMT+7)

Thị ủy Bỉm Sơn vừa ban hành CV Số 670 -CV/TU về việc triển khai, thực hiện cuộc thi cuộc thi báo chí viết về tấm gương“ Dân vận khéo” và triển khai cuộc thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Dan van.jpg

Nội dung Công văn nêu rõ: Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy thực hiện các nội dung sau:
Ban Tuyên giáo thị ủy chỉ đạo hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đài truyền thanh thị xã, Ban biên tập cổng thông tin điện tử thị xã, Ban biên tập bản tin nội bộ và Đài truyền thanh các xã phường tích cực tuyên truyền về cuộc thi báo chí về tấm gương“ Dân vận khéo” đoạn2018-2020 trên địa bàn Thị xã; viết bài, đưa tin về những tấm gương người tốt việc tốt trong công tác dân vận khéo trên hệ thống đơn vị quản lý và có tác phẩm tham gia cuộc thi ở cấp Tỉnh, cấp Trung ương.
Ban Dân vận Thị ủy chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức, đơn vị mình tham gia viết bài thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018. Giới thiệu các mô hình, điển hỉnh hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua dân vận khéo ở tổ chức mình, đơn vị mình cho các cơ quan báo chí, cộng tác viên phản ánh, viết bài tham dự cuộc thi.
Các đơn vị tập hợp bài thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018 của đơn vị mình gửi về Ban Dân vận Thị ủy trước ngày 15/10/2018. Ban Dân vận Thị ủy xét, chọn gửi bài về Ban Tổ chức cuộc thi - Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trước ngày 30/10/2018.

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa