Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1825
Hôm qua:
1627
Tuần này:
5467
Tháng này:
54281
Tất cả:
1377643

Triển khai Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn

Ngày 06/10/2019 15:38:52

Chiều ngày 01/10/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Trung tam.jpg


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Nội vụ thông qua Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn (gọi tắt là Trung tâm). Theo đó, Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trạm Bảo vệ thực vật, trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật; Trạm Thú y, trực thuộc Chi cục Thú y và Trạm khuyến nông, trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn; Có chức năng tổ chức thực hiện các dịch vụ công về chăn nuôi, thú y, thú y thủy sản, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông và các dịch vị khác trên địa bàn thị xã. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc độc lập tại trụ sở cũ của Trạm Bảo vệ thực vật Bỉm Sơn (khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Trong khi chờ Thị xã thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, UBND Thị xã giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm cho ông Lê Văn Linh- Nguyên Trưởng trạm Thú y Bỉm Sơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình- Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là việc cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, kế hoạch, đề án của Tỉnh về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây cũng là yêu cầu tất yếu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Sau khi thành lập, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Mỗi cán bộ, viên chức Trung tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân, tích cực quảng bá sản phẩm của Thị xã ra thị trường, đồng thời tập huấn trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở…Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã cũng đề nghị các phòng: Nội vụ, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch theo chưc năng, nhiệm vụ thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc bàn giao nhân sự, trụ sở, tài chính… giữa các đơn vị cũ với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; tạo thuận lợi để Trung tâm hoạt động hiệu quả.
Nguyễn Tới

Triển khai Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 06/10/2019 15:38:52 (GMT+7)

Chiều ngày 01/10/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Trung tam.jpg


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Nội vụ thông qua Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn (gọi tắt là Trung tâm). Theo đó, Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trạm Bảo vệ thực vật, trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật; Trạm Thú y, trực thuộc Chi cục Thú y và Trạm khuyến nông, trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn; Có chức năng tổ chức thực hiện các dịch vụ công về chăn nuôi, thú y, thú y thủy sản, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông và các dịch vị khác trên địa bàn thị xã. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc độc lập tại trụ sở cũ của Trạm Bảo vệ thực vật Bỉm Sơn (khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Trong khi chờ Thị xã thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, UBND Thị xã giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm cho ông Lê Văn Linh- Nguyên Trưởng trạm Thú y Bỉm Sơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình- Phó Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là việc cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, kế hoạch, đề án của Tỉnh về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây cũng là yêu cầu tất yếu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Sau khi thành lập, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Mỗi cán bộ, viên chức Trung tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân, tích cực quảng bá sản phẩm của Thị xã ra thị trường, đồng thời tập huấn trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở…Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã cũng đề nghị các phòng: Nội vụ, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch theo chưc năng, nhiệm vụ thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc bàn giao nhân sự, trụ sở, tài chính… giữa các đơn vị cũ với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; tạo thuận lợi để Trung tâm hoạt động hiệu quả.
Nguyễn Tới