Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
840
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3715
Tháng này:
17333
Tất cả:
926656

UB.MTTQ Thị xã tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và chuyên đề số 3 của UB.MTTQ Việt Nam; Sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Ngày 18/09/2018 17:25:39

Sáng 18/9, UB. MTTQ Thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền giai đoạn 2013-2018 và chuyên đề số 3 của UB.MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2019; Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã; cùng đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, các đoàn thể Chính trị - xã hội Thị xã; Thủ trưởng các cơ quan Khối Nội chính trên địa bàn; các đồng chí là Ủy viên UB MTTQ Thị xã khóa 8; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ các phường, xã trên địa bàn.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền giai đoạn 2013-2018” và chuyên đề số 3 của UB MTTQ Việt Nam về “phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, Chính đáng của nhân dân giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019”, đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.MTTQ Thị xã đã chủ trì tổ chức được 24 cuộc giám sát, MTTQ xã phường thực hiện 148 cuộc giám sát ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng như: Chính sách với người nghèo, người có công; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, ... MTTQ Thị xã Tổ chức được 22 hội nghị tiếp xúc cử tri với đoài Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp 3.585 người tham dự,. Về công tác phản biện xã hội, MTTQ từ Thị xã dến các phường, xã đã tổ chức 175 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam 2015, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, và nhiều bộ luật khác... với trên 200 lượt ý kiến tham gia phản biện gửi cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng thời, MTTQ các cấp cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phối hợp tốt trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018), đã góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thị xã. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Thông qua phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, nhân dân Thị xã đã hăng hái tham gia sản xuất, điển hình là phong trào thi đua “sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở các khu dân cư, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được nâng lên. Đến nay, đã có 64/6 khu dân cư có nhà văn hóa, 84% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, 83% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”trở thành ngày hội của toàn dân, thiết thực nâng cao tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đa đánh giá cao hoạt động giám sát và phản biện của hệ thống MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội trên địa bàn trong những năm qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội từ Thị xã đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu trong cấp ủy Đảng, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 và Quyết định số 218 -của Bộ Chính trị và chuyên đề số 3 của UB.MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2019; thực hiện có hiệu quả, thiết thực hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành Thị xã, các chuyên gia trong các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc vận động chăm no giúp đỡ người nghèo; nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Nhiệm vụ trước mắt, cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp.

Phạm Thúy

UB.MTTQ Thị xã tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và chuyên đề số 3 của UB.MTTQ Việt Nam; Sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Đăng lúc: 18/09/2018 17:25:39 (GMT+7)

Sáng 18/9, UB. MTTQ Thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền giai đoạn 2013-2018 và chuyên đề số 3 của UB.MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2019; Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã; cùng đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, các đoàn thể Chính trị - xã hội Thị xã; Thủ trưởng các cơ quan Khối Nội chính trên địa bàn; các đồng chí là Ủy viên UB MTTQ Thị xã khóa 8; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ các phường, xã trên địa bàn.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền giai đoạn 2013-2018” và chuyên đề số 3 của UB MTTQ Việt Nam về “phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, Chính đáng của nhân dân giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019”, đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.MTTQ Thị xã đã chủ trì tổ chức được 24 cuộc giám sát, MTTQ xã phường thực hiện 148 cuộc giám sát ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng như: Chính sách với người nghèo, người có công; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, ... MTTQ Thị xã Tổ chức được 22 hội nghị tiếp xúc cử tri với đoài Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp 3.585 người tham dự,. Về công tác phản biện xã hội, MTTQ từ Thị xã dến các phường, xã đã tổ chức 175 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam 2015, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, và nhiều bộ luật khác... với trên 200 lượt ý kiến tham gia phản biện gửi cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng thời, MTTQ các cấp cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phối hợp tốt trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018), đã góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thị xã. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Thông qua phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, nhân dân Thị xã đã hăng hái tham gia sản xuất, điển hình là phong trào thi đua “sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở các khu dân cư, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được nâng lên. Đến nay, đã có 64/6 khu dân cư có nhà văn hóa, 84% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, 83% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”trở thành ngày hội của toàn dân, thiết thực nâng cao tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đa đánh giá cao hoạt động giám sát và phản biện của hệ thống MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội trên địa bàn trong những năm qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội từ Thị xã đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu trong cấp ủy Đảng, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 và Quyết định số 218 -của Bộ Chính trị và chuyên đề số 3 của UB.MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2019; thực hiện có hiệu quả, thiết thực hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành Thị xã, các chuyên gia trong các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc vận động chăm no giúp đỡ người nghèo; nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Nhiệm vụ trước mắt, cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp.

Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa