Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3711
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7749
Tháng này:
26424
Tất cả:
1786329

UBND Tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ngày 14/05/2019 16:33:52

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thị xã Bỉm Sơn sẽ là một trong các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, thị xã Bỉm Sơn sẽ sắp xếp phường Đông Sơn và xã Hà Lan thành phường mới. Phường mới có diện tích 21,02km2 với quy mô dân số trên 13.000 người.

Cùng với thị xã Bỉm Sơn, 26 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ sắp xếp lại 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 496 xã, 34 phường và 29 thị trấn.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Cùng với đó, gắn liền với mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu cụ thể của Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn diện tích và quy mô dân số; sắp xếp một số xã, khu dân cư vào phường theo nhiệm vụ phát triển đô thị, góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giảm 10% so với hiện nay. Thời gian hoàn thành trước ngày 1/12/2019.

Về thời gian và lộ trình thực hiện sẽ được triển khai theo kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh sách các đơn vị cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn xây dựng phương án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính của địa phương hoàn thành trước 1/4/2019; xây dựng đề án chi tiết nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước ngày 15/5/2019; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước ngày 31/5/2019;HĐND cấp xã, huyện, thông qua Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính trước ngày 10/6, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2019. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, HĐND tỉnh thông qua Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã tại kỳ họp giữa năm 2019. Trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh vào cuối quý 2, đầu quý 3 năm 2019. Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính từ ngày 1/12/2019.

Hà Nghĩa

UBND Tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đăng lúc: 14/05/2019 16:33:52 (GMT+7)

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thị xã Bỉm Sơn sẽ là một trong các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, thị xã Bỉm Sơn sẽ sắp xếp phường Đông Sơn và xã Hà Lan thành phường mới. Phường mới có diện tích 21,02km2 với quy mô dân số trên 13.000 người.

Cùng với thị xã Bỉm Sơn, 26 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ sắp xếp lại 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 496 xã, 34 phường và 29 thị trấn.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Cùng với đó, gắn liền với mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu cụ thể của Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn diện tích và quy mô dân số; sắp xếp một số xã, khu dân cư vào phường theo nhiệm vụ phát triển đô thị, góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giảm 10% so với hiện nay. Thời gian hoàn thành trước ngày 1/12/2019.

Về thời gian và lộ trình thực hiện sẽ được triển khai theo kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh sách các đơn vị cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn xây dựng phương án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính của địa phương hoàn thành trước 1/4/2019; xây dựng đề án chi tiết nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước ngày 15/5/2019; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước ngày 31/5/2019;HĐND cấp xã, huyện, thông qua Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính trước ngày 10/6, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2019. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, HĐND tỉnh thông qua Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp xã tại kỳ họp giữa năm 2019. Trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh vào cuối quý 2, đầu quý 3 năm 2019. Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính từ ngày 1/12/2019.

Hà Nghĩa