Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
274
Hôm qua:
1418
Tuần này:
274
Tháng này:
30252
Tất cả:
852882

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) Tổng công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019

Ngày 16/01/2019 07:31:53

Sáng ngày 15/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) Thị xã tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) Tổng công tác năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí Thư thường trực Thị ủy.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ, năm 2018, MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát định hướng chỉ đạo của UB MTTQ tỉnh và Thị ủy Bỉm Sơn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Đổi mới phương thức hoạt động và phối hợp thống nhất chương trình giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua sát với thực tiễn; Chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm. MTTQ các cấp đã chủ trì triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã. Đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, MTTQ đã làm tốt công tác huy động, ủng hộ tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được trên 901 triệu đồng; Tổ chức tặng quà tết cho 100% hộ nghèo trên địa bàn thị xã với tổng số tiền 342 triệu đồng; hỗ trợ con giống cho 19 hộ nghèo với số tiền trên 257 triệu đồng; hỗ trợ cho người nghèo sửa chữa nhà ở với số tiền trên 200 triệu đồng; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Bên cạnh đó, MTTQ đã phát huy dân chủ, thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị: Năm 2019 tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ từ thị xã đến các xã, phường; Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh; Nắm tình hình tư tưởng nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Trước mắt cần tập trung việc chăm lo tết cho người nghèo.
Nhân dịp này, UBND thị xã, UB MTTQ Thị xã đã biểu dương và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Nguyễn Tới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) Tổng công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019

Đăng lúc: 16/01/2019 07:31:53 (GMT+7)

Sáng ngày 15/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) Thị xã tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) Tổng công tác năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí Thư thường trực Thị ủy.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ, năm 2018, MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát định hướng chỉ đạo của UB MTTQ tỉnh và Thị ủy Bỉm Sơn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Đổi mới phương thức hoạt động và phối hợp thống nhất chương trình giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua sát với thực tiễn; Chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm. MTTQ các cấp đã chủ trì triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã. Đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, MTTQ đã làm tốt công tác huy động, ủng hộ tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được trên 901 triệu đồng; Tổ chức tặng quà tết cho 100% hộ nghèo trên địa bàn thị xã với tổng số tiền 342 triệu đồng; hỗ trợ con giống cho 19 hộ nghèo với số tiền trên 257 triệu đồng; hỗ trợ cho người nghèo sửa chữa nhà ở với số tiền trên 200 triệu đồng; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Bên cạnh đó, MTTQ đã phát huy dân chủ, thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị: Năm 2019 tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ từ thị xã đến các xã, phường; Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh; Nắm tình hình tư tưởng nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Trước mắt cần tập trung việc chăm lo tết cho người nghèo.
Nhân dịp này, UBND thị xã, UB MTTQ Thị xã đã biểu dương và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Nguyễn Tới

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa