Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
740
Hôm qua:
1618
Tuần này:
2358
Tháng này:
37596
Tất cả:
1035945

Xã Hà Lan: Lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Ngày 21/05/2019 07:18:29

Xã Hà Lan là đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nên phải sáp nhập với phường Đông Sơn, là đơn vị hành chính cùng cấp liền kề theo quy định của Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Thực hiện theo lộ trình đã đề ra tại Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã, xã Hà Lan đã tổ chức lập, niêm yết danh sách cử tri tại Nhà văn hóa các thôn; phát phiếu lấy ý kiến của cử tri về sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn.

Chọn hình thức lấy ý kiến cử tri là phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ cử tri, xã Hà Lan đã thành lập 4 Tổ lấy ý kiến cử tri tại 4 thôn trên địa bàn xã do Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làm Tổ trưởng. Từ ngày 05/5 đến ngày 19/5/2019, thành viên của các Tổ đã đến từng hộ để phát phiếu lấy ý kiến cử tri cho cử tri theo danh sách đã niêm yết trước đó. Do làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ lấy ý kiến cử tri tại các thôn, cũng như làm tốt công tác tổ chức niêm yết danh sách cử tri, tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh của Xã về chủ trương thực hiện sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn nên phần lớn cử tri đã nắm bắt được chủ trương, dự thảo của Đề án sáp nhập.

Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri được diễn ra ổn định, an toàn, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Theo kết quả tổng hợp của UBND xã Hà Lan, tổng số cử tri theo danh sách niêm yết là 2.518 người; số cử tri tham gia lấy ý kiến là 2.509 người, chiếm 99,64% so với tổng số cử tri. Trong đó, số cử tri đồng ý với việc sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn là 2.336 cử tri, đạt 92,7 % so với tổng số cử tri. Một số thôn có cử tri đồng thuận đạt tỷ lệ cao như: Thôn Điền Lư đạt 100%, thôn Đoài Thôn đạt 94,5%..

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND xã trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết nghị tán thành chủ trương sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn;Hoàn chỉnh hồ sơ sáp nhập gửi về UBND thị xã Bỉm Sơn trước ngày 05/6/2019 để UBND thị xã tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.
Hoàng Hùng

Xã Hà Lan: Lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 21/05/2019 07:18:29 (GMT+7)

Xã Hà Lan là đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nên phải sáp nhập với phường Đông Sơn, là đơn vị hành chính cùng cấp liền kề theo quy định của Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Thực hiện theo lộ trình đã đề ra tại Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã, xã Hà Lan đã tổ chức lập, niêm yết danh sách cử tri tại Nhà văn hóa các thôn; phát phiếu lấy ý kiến của cử tri về sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn.

Chọn hình thức lấy ý kiến cử tri là phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ cử tri, xã Hà Lan đã thành lập 4 Tổ lấy ý kiến cử tri tại 4 thôn trên địa bàn xã do Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làm Tổ trưởng. Từ ngày 05/5 đến ngày 19/5/2019, thành viên của các Tổ đã đến từng hộ để phát phiếu lấy ý kiến cử tri cho cử tri theo danh sách đã niêm yết trước đó. Do làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ lấy ý kiến cử tri tại các thôn, cũng như làm tốt công tác tổ chức niêm yết danh sách cử tri, tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh của Xã về chủ trương thực hiện sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn nên phần lớn cử tri đã nắm bắt được chủ trương, dự thảo của Đề án sáp nhập.

Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri được diễn ra ổn định, an toàn, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Theo kết quả tổng hợp của UBND xã Hà Lan, tổng số cử tri theo danh sách niêm yết là 2.518 người; số cử tri tham gia lấy ý kiến là 2.509 người, chiếm 99,64% so với tổng số cử tri. Trong đó, số cử tri đồng ý với việc sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn là 2.336 cử tri, đạt 92,7 % so với tổng số cử tri. Một số thôn có cử tri đồng thuận đạt tỷ lệ cao như: Thôn Điền Lư đạt 100%, thôn Đoài Thôn đạt 94,5%..

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND xã trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết nghị tán thành chủ trương sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn;Hoàn chỉnh hồ sơ sáp nhập gửi về UBND thị xã Bỉm Sơn trước ngày 05/6/2019 để UBND thị xã tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.
Hoàng Hùng