Sôi nổi các phong trào thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Sôi nổi các phong trào thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Những ngày này, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2015-2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đồng thời thực hiện các giải pháp để đưa nhanh Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Sôi nổi các phong trào thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Những ngày này, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2015-2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đồng thời thực hiện các giải pháp để đưa nhanh Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Đăng lúc 4 ngày trước · 38 news.view

Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động quan trọng, tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thời gian qua, Thị ủy Bỉm Sơn xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đăng lúc 14 ngày trước · 51 news.view

Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động quan trọng, tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thời gian qua, Thị ủy Bỉm Sơn xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đăng lúc 16 ngày trước · 68 news.view

Thị xã Bỉm Sơn nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thị xã đã nhanh chóng triển khai các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Đăng lúc 24 ngày trước · 94 news.view

Đảng bộ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lam Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại (SX &TM) Lam Sơn được Ban thường vụ lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, Đảng bộ công ty đã nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống với quyết tâm hoàn thành vượt mức mục tiêu Đại hội đề ra.

Đăng lúc 1 tháng trước · 48 news.view

Thị xã Bỉm Sơn tích cực góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, thị xã Bỉm Sơn đã tích cực tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng lúc 1 tháng trước · 44 news.view

Đảng bộ phường Phú Sơn làm theo lời Bác

Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ phường Phú Sơn đã chú trọng chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đăng lúc 1 tháng trước · 59 news.view

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ thị xã nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảng bộ thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Đăng lúc 1 tháng trước · 81 news.view

Bỉm Sơn phát triển kinh tế nhanh và bền vững, để đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2015–2020 trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Đồng thời, với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ và Nhân dân, thị xã Bỉm Sơn đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kết thúc nhiệm kỳ hầu hết các chỉ tiêu đại hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Đăng lúc 1 tháng trước · 62 news.view

Công tác xây dựng Đảng tại thị xã Bỉm Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ X, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Căn cứ vào mục tiêu đại hội, ban chấp hành đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm để thực hiện; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đăng lúc 1 tháng trước · 53 news.view