Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3334
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7372
Tháng này:
26047
Tất cả:
1785952

Bồi dưỡng Đảng viên mới đợt I năm 2018

Ngày 11/06/2018 10:39:56

Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2018. Tới dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đại diện các Ban xây dựng Đảng Thị ủy.

Khóa bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2017 được tổ chức từ ngày 4/6 đến ngày 12/6/2018 . Theo nội dung chương trình, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN;Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền nảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau khóa học các học viên sẽ làm bài thu hoạch, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.

Hà Nghĩa

Bồi dưỡng Đảng viên mới đợt I năm 2018

Đăng lúc: 11/06/2018 10:39:56 (GMT+7)

Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2018. Tới dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đại diện các Ban xây dựng Đảng Thị ủy.

Khóa bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2017 được tổ chức từ ngày 4/6 đến ngày 12/6/2018 . Theo nội dung chương trình, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN;Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền nảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau khóa học các học viên sẽ làm bài thu hoạch, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.

Hà Nghĩa