Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2207
Hôm qua:
3934
Tuần này:
13432
Tháng này:
66365
Tất cả:
1981495

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 16/06/2020 21:22:14

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2020.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn hiện có 36 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, tổng số trên 4.300 đảng viên. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng được các chi bộ, đảng bộ triển khai nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Thị uỷ.

Đến ngày 15/6/2020, 100/% Chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội.Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, như: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên.Kết quả, Đại hội đã bầu cử đủ số lượng, đúng cơ cấu theo dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị. 100% đồng chí được tín nhiệm giới thiệu bầu giữ chức danh Bí thư đều trúng cử với số phiếu cao. Qua thành công của đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cho thấy tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân sôi nổi, phấn khởi, đảm bảo đại hội Đảng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Kết quả của đại hội các tổ chức cơ sở đảng là nền tảng quan trọng để Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI được thành công.

Song song với việc chỉ đạo đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng, Thị ủy Bỉm Sơn cũng chú trọng trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Thị xã đã thành lập Tiểu ban Nội dung Đại hội, phân công nhiệm vụ các thành viên xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ Thị xã. Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng; được xây dựng trên cơ sở đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế.Các văn kiện Đại hội được tổ chức công khai lấy ý kiến bằng nhiều hình thức như: Đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn, sao gửi đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,..

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới, Thị xã thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, đúng quy trình, quy định. Phương án nhân sự của cấp ủy được xây dựng đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn yêu cầu về số lượng, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, cấp ủy tham gia lần đầu, số dư trong danh sách bầu cử theo đúng quy định.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền hướng về Đại hội được các cấp đẩy mạnhvà thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức, như: Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ; trên hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, băng rôn, Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn, trang thông tin điện tử phường, xã... tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền. Thị xã cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, lựa chọn các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nguyễn Tới

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 16/06/2020 21:22:14 (GMT+7)

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2020.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn hiện có 36 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, tổng số trên 4.300 đảng viên. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng được các chi bộ, đảng bộ triển khai nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Thị uỷ.

Đến ngày 15/6/2020, 100/% Chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội.Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, như: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên.Kết quả, Đại hội đã bầu cử đủ số lượng, đúng cơ cấu theo dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị. 100% đồng chí được tín nhiệm giới thiệu bầu giữ chức danh Bí thư đều trúng cử với số phiếu cao. Qua thành công của đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cho thấy tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân sôi nổi, phấn khởi, đảm bảo đại hội Đảng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Kết quả của đại hội các tổ chức cơ sở đảng là nền tảng quan trọng để Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI được thành công.

Song song với việc chỉ đạo đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng, Thị ủy Bỉm Sơn cũng chú trọng trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Thị xã đã thành lập Tiểu ban Nội dung Đại hội, phân công nhiệm vụ các thành viên xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ Thị xã. Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng; được xây dựng trên cơ sở đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế.Các văn kiện Đại hội được tổ chức công khai lấy ý kiến bằng nhiều hình thức như: Đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn, sao gửi đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,..

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới, Thị xã thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, đúng quy trình, quy định. Phương án nhân sự của cấp ủy được xây dựng đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn yêu cầu về số lượng, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, cấp ủy tham gia lần đầu, số dư trong danh sách bầu cử theo đúng quy định.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền hướng về Đại hội được các cấp đẩy mạnhvà thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức, như: Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ; trên hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, băng rôn, Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn, trang thông tin điện tử phường, xã... tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền. Thị xã cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, lựa chọn các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nguyễn Tới