Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
850
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3725
Tháng này:
17343
Tất cả:
926666

Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể tổ chức lễ trao Huy hiệu đảng và tổng kết công tác năm 2017; Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII

Ngày 19/01/2018 14:28:47

Chiều 18/1, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể đã tổ chức lễ trao Huy hiệu đảng và tổng kết công tác năm 2017; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan.

Hội nghị đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới"...

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Thị xã đề ra. Các Chi bộ trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của đảng. Đặc biệt là xây dựng chương trình công tác của Ban thường vụ, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW5 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ Thị xã… qua đó, đã góp phần cùng với Đảng bộ Thị xã hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đánh giá xếp loại cuối năm, có 6/7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 15/52 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 28,9%; 36/52 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 69,2%.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể Thị xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, chủ động sáng tạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Phấn đấu 30% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 1- 2 đảng viên; 100% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; đồng chí Dương Thị Thuận - Phó trưởng Ban Dân Vận Thị ủy được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân Vận; Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Trước đó, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Hà Ngọc Chúc.

Phạm Thúy

Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể tổ chức lễ trao Huy hiệu đảng và tổng kết công tác năm 2017; Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII

Đăng lúc: 19/01/2018 14:28:47 (GMT+7)

Chiều 18/1, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể đã tổ chức lễ trao Huy hiệu đảng và tổng kết công tác năm 2017; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan.

Hội nghị đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới"...

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Thị xã đề ra. Các Chi bộ trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của đảng. Đặc biệt là xây dựng chương trình công tác của Ban thường vụ, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW5 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ Thị xã… qua đó, đã góp phần cùng với Đảng bộ Thị xã hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đánh giá xếp loại cuối năm, có 6/7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 15/52 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 28,9%; 36/52 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 69,2%.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể Thị xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, chủ động sáng tạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Phấn đấu 30% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 1- 2 đảng viên; 100% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; đồng chí Dương Thị Thuận - Phó trưởng Ban Dân Vận Thị ủy được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân Vận; Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Trước đó, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Hà Ngọc Chúc.

Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa