Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1056
Hôm qua:
1675
Tuần này:
13710
Tháng này:
43536
Tất cả:
1108045

Đảng bộ phường Lam Sơn tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 26/01/2018 17:39:29

Sáng 26/1, Đảng bộ phường Lam sơn đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại 12 Chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới" và Quy định 102-QĐ/TW về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm. Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy phường đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân; đồng thời đề nghị các Chi bộ trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết tại Chi bộ mình.

Phạm Thúy

Đảng bộ phường Lam Sơn tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: 26/01/2018 17:39:29 (GMT+7)

Sáng 26/1, Đảng bộ phường Lam sơn đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại 12 Chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới" và Quy định 102-QĐ/TW về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm. Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy phường đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân; đồng thời đề nghị các Chi bộ trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết tại Chi bộ mình.

Phạm Thúy