Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3455
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8561
Tháng này:
57328
Tất cả:
1817219

Khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2020

Ngày 20/05/2020 17:24:23

Sáng ngày 20/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, Thị uỷ Bỉm Sơn đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2020 với sự tham gia của 51 đảng viên mới đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy.

Dang vien Dot I.jpg


Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính Trị Thị xã; đại diện các Ban Xây dựng đảng Thị uỷ; cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ có học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian từ ngày 20/5 đến 28/5/2020, các học viên tham dự lớp học sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gin môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt độngcủa Đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; Giáo dục đạo đúc cách mạng thời kỳ mới; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở các nội dung của khóa bồi dưỡng, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, các đảng viên sẽ được cấp chứng chỉ. Đây là một trong những điều kiện để các đảng viên mới được xét chuyển Đảng chính thức.
Phạm Thuý

Khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2020

Đăng lúc: 20/05/2020 17:24:23 (GMT+7)

Sáng ngày 20/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, Thị uỷ Bỉm Sơn đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2020 với sự tham gia của 51 đảng viên mới đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy.

Dang vien Dot I.jpg


Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính Trị Thị xã; đại diện các Ban Xây dựng đảng Thị uỷ; cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ có học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian từ ngày 20/5 đến 28/5/2020, các học viên tham dự lớp học sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gin môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt độngcủa Đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; Giáo dục đạo đúc cách mạng thời kỳ mới; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở các nội dung của khóa bồi dưỡng, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, các đảng viên sẽ được cấp chứng chỉ. Đây là một trong những điều kiện để các đảng viên mới được xét chuyển Đảng chính thức.
Phạm Thuý