Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1261
Hôm qua:
1657
Tuần này:
6318
Tháng này:
34816
Tất cả:
410384

Thị ủy Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2025-2030

Ngày 26/10/2016 00:00:00

Vừa qua, Thị ủy Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Thị ủy khai mạc và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Theo đó, việc chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường kỷ luật, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo sự nghiêm minh trong thực hiện kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Trong chương trình Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy đã triển khai hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng theo Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương. Trong đó, nêu rõ một số vấn đề cụ thể trong Hướng dẫn như: Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên; hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; quản lý hồ sơ đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh; chuyển sinh hoạt đảng; xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Tiếp đó, đồng chí Mai Thế Trị - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã quán triệt các quy định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ, hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2025-2030. Đồng chí triển khai cụ thể về: các quy định chung phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025- 2030.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nhất trí với việc thực hiện các Chỉ thị, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2025-2030.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu trong thời gian tới: các cấp ủy cần tập trung tổ chức thực hiện tốt Quy định, Hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác cán bộ là khâu then chốt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị lâu dài của từng địa phương, đơn vị. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả tại địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong công tác xây dựng quy hoạch, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nguyễn Hảo

Thị ủy Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2025-2030

Đăng lúc: 26/10/2016 00:00:00 (GMT+7)

Vừa qua, Thị ủy Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Thị ủy khai mạc và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Theo đó, việc chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường kỷ luật, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo sự nghiêm minh trong thực hiện kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Trong chương trình Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy đã triển khai hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng theo Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương. Trong đó, nêu rõ một số vấn đề cụ thể trong Hướng dẫn như: Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên; hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; quản lý hồ sơ đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh; chuyển sinh hoạt đảng; xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Tiếp đó, đồng chí Mai Thế Trị - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã quán triệt các quy định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ, hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2025-2030. Đồng chí triển khai cụ thể về: các quy định chung phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025- 2030.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nhất trí với việc thực hiện các Chỉ thị, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng 2025-2030.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu trong thời gian tới: các cấp ủy cần tập trung tổ chức thực hiện tốt Quy định, Hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác cán bộ là khâu then chốt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị lâu dài của từng địa phương, đơn vị. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả tại địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong công tác xây dựng quy hoạch, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nguyễn Hảo