Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
214
Hôm qua:
1993
Tuần này:
8579
Tháng này:
43028
Tất cả:
765590

Xã Quang Trung

Ngày 26/08/2017 09:32:29

Xã Quang Trung là một xã nông nghiệp được thành lập năm 1980 theo Quyết định 276 ngày 29/8/1980 của Hội đồng Chính phủ nằm ở Phía Nam Thị xã Bỉm Sơn. Với tổng diện tích: 707,57 ha, dân số: 4.989 người. Phía Đông giáp: Xã Hà Lan và Xã Hà Vân - Huyện Hà Trung. Phía Tây giáp: Trung Đoàn 64 và Xã Hà Bắc - Huyện Hà Trung. Phía Nam giáp: Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung. Phía Bắc giáp: Phường Phú Sơn, Phường Ngọc Trạo và Phường Lam Sơn.

I.KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẠC ĐIỂM CỦA XÃ:

1. Vị trí địa lý:

Xã Quang Trung là một xã nông nghiệp được thành lập năm 1980 theo Quyết định 276 ngày 29/8/1980 của Hội đồng Chính phủnằm ở Phía Nam Thị xã Bỉm Sơn. Với tổng diện tích: 707,57 ha, dân số: 4.989 người. Phía Đông giáp: Xã Hà Lan và Xã Hà Vân - Huyện Hà Trung. Phía Tây giáp: Trung Đoàn 64 và Xã Hà Bắc - Huyện Hà Trung.Phía Nam giáp: Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung. Phía Bắc giáp: Phường Phú Sơn, Phường Ngọc Trạo và Phường Lam Sơn.

Là một xã có địa hình là vùng đồng chiêm trũng, hàng năm thường hạn hán về mùa hè, lũ lụt về mùa mưa gây mất mùa và rất khó khăn trong việc đi lại cũng như trong vận chuyển, hành quân sơ tán nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

Về giao thông: Trên địa bàn xã có Đường Sắt Bắc Nam và Đường Quốc Lộ 1A đi qua và trục đường liên huyện đi Nga Sơn và Thạch Thành.

2. Tổ chức hành chính:

Xã gồm có 6 thôn, xóm là đồng bằng. Dân cư: Nông dân 3.620 người tỷ lệ 74,7% so với dân số, công nhân viên chức 315 người tỷ lệ 6,5% so với dân số, tiểu thương 210 người tỷ lệ 4,3% so với dân số, học sinh 695 cháu tỷ lệ 14% so với dân số.

- Dân tộc: Kinh có 4.832 người chiếm tỷ lệ 99,84% so với dân số, các dân tộc khác số lượng 8 người chiếm tỷ lệ 0,16% so với dân số.

- Tôn giáo: Có 39 hộ với 156 người tỷ lệ 3,2% so với dân số.

- Nhà thờ họ: Không có; Thánh nhất: Không.

- Phật giáo có: 3.000 phật tử, tỷ lệ: 61,98% so với dân số.

Giáo dân và các tổ chức tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương.

3. Hệ thống chính trị:

- Tổng số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở: 11; Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: 0; Tổng số Đảng viên: 182 đ/c; Đảng viên theo đạo: 02 đ/c; Đảng viên là dân tộc thiểu số: 0 đ/c.

- Số lượng Cán bộ chính quyền xã: 42 đ/c.

Trong đó:

- Cán bộ: 10 đ/c;

- Công chức: 11 đ/c;

- Cán bộ không chuyên trách: 18 đ/c;

- Cán bộ hợp đồng: 03 đ/c

II. KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI:

1. Kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2015 ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 2,93 lần so với năm 2010. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 105 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,33%tăng 24,95% so với năm 2010; Giá trị Nông – Lâm ước đạt 50 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,78%, giảm 14,4% so với năm 2010. Giá trị Công nghiệp – XD ước đạt 25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,89% giảm 10,54% so với năm 2010.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến bình quân 5 năm đạt khoảng 18%. Thu nhập bình quân đầu người nâng lên rõ rệt. Năm 2015 ước đạt 21 triệu đồng, tăng (11 triệu) = 2,1 lần so với năm 2010.

+ Số hộ nghèo năm 2013 - 2014: 57 hộ, tỷ lệ: 4,53 %

+ Số hộ nghèo năm 2014 - 2014: 49 hộ, tỷ lệ: 3,89 %

2. Xã hội:

+ Số lượng: Di tích lịch sử được xếp hạng cấp Nhà nước: 0; Di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh: 04. Tên di tích: 1. Chùa Khánh Quang; 2. Đền Đặng Quang; 3. Đền Từ Thức; 4. Khu Mộ Cổ Trạch Lâm.

+ Ngày, tháng, năm diễn ra các lễ hội: Ngày Lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, Ngày Đại Lễ Phật Đản 14/4 âm lịch (Tại Chùa Khánh Quang).

+ Số lượng giáo viên Tiểu học: 24 đ/c, số lượng giáo viên THCS: 0 đ/c.

+ Đối tượng chính sách: 113 người.

+ Anh hùng LLVT: 0 đ/c.

+ Đối tượng được hưởng chính sách: 86 người, gia đình liệt sĩ: 17, gia đình thương binh: 45. Gia đình thương binh nặng: 01, gia đình bệnh binh: 17 (bệnh binh nặng: 0 người), người hưởng chính sách khác như thương binh: 02 người (còn sống: 02, đã chết: 0). Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 0 người (còn sống: 0, đã chết: 0), chất độc da cam: 04 người.

Xã Quang Trung

Đăng lúc: 26/08/2017 09:32:29 (GMT+7)

Xã Quang Trung là một xã nông nghiệp được thành lập năm 1980 theo Quyết định 276 ngày 29/8/1980 của Hội đồng Chính phủ nằm ở Phía Nam Thị xã Bỉm Sơn. Với tổng diện tích: 707,57 ha, dân số: 4.989 người. Phía Đông giáp: Xã Hà Lan và Xã Hà Vân - Huyện Hà Trung. Phía Tây giáp: Trung Đoàn 64 và Xã Hà Bắc - Huyện Hà Trung. Phía Nam giáp: Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung. Phía Bắc giáp: Phường Phú Sơn, Phường Ngọc Trạo và Phường Lam Sơn.

I.KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẠC ĐIỂM CỦA XÃ:

1. Vị trí địa lý:

Xã Quang Trung là một xã nông nghiệp được thành lập năm 1980 theo Quyết định 276 ngày 29/8/1980 của Hội đồng Chính phủnằm ở Phía Nam Thị xã Bỉm Sơn. Với tổng diện tích: 707,57 ha, dân số: 4.989 người. Phía Đông giáp: Xã Hà Lan và Xã Hà Vân - Huyện Hà Trung. Phía Tây giáp: Trung Đoàn 64 và Xã Hà Bắc - Huyện Hà Trung.Phía Nam giáp: Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung. Phía Bắc giáp: Phường Phú Sơn, Phường Ngọc Trạo và Phường Lam Sơn.

Là một xã có địa hình là vùng đồng chiêm trũng, hàng năm thường hạn hán về mùa hè, lũ lụt về mùa mưa gây mất mùa và rất khó khăn trong việc đi lại cũng như trong vận chuyển, hành quân sơ tán nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

Về giao thông: Trên địa bàn xã có Đường Sắt Bắc Nam và Đường Quốc Lộ 1A đi qua và trục đường liên huyện đi Nga Sơn và Thạch Thành.

2. Tổ chức hành chính:

Xã gồm có 6 thôn, xóm là đồng bằng. Dân cư: Nông dân 3.620 người tỷ lệ 74,7% so với dân số, công nhân viên chức 315 người tỷ lệ 6,5% so với dân số, tiểu thương 210 người tỷ lệ 4,3% so với dân số, học sinh 695 cháu tỷ lệ 14% so với dân số.

- Dân tộc: Kinh có 4.832 người chiếm tỷ lệ 99,84% so với dân số, các dân tộc khác số lượng 8 người chiếm tỷ lệ 0,16% so với dân số.

- Tôn giáo: Có 39 hộ với 156 người tỷ lệ 3,2% so với dân số.

- Nhà thờ họ: Không có; Thánh nhất: Không.

- Phật giáo có: 3.000 phật tử, tỷ lệ: 61,98% so với dân số.

Giáo dân và các tổ chức tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương.

3. Hệ thống chính trị:

- Tổng số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở: 11; Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: 0; Tổng số Đảng viên: 182 đ/c; Đảng viên theo đạo: 02 đ/c; Đảng viên là dân tộc thiểu số: 0 đ/c.

- Số lượng Cán bộ chính quyền xã: 42 đ/c.

Trong đó:

- Cán bộ: 10 đ/c;

- Công chức: 11 đ/c;

- Cán bộ không chuyên trách: 18 đ/c;

- Cán bộ hợp đồng: 03 đ/c

II. KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI:

1. Kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2015 ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 2,93 lần so với năm 2010. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 105 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,33%tăng 24,95% so với năm 2010; Giá trị Nông – Lâm ước đạt 50 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,78%, giảm 14,4% so với năm 2010. Giá trị Công nghiệp – XD ước đạt 25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,89% giảm 10,54% so với năm 2010.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến bình quân 5 năm đạt khoảng 18%. Thu nhập bình quân đầu người nâng lên rõ rệt. Năm 2015 ước đạt 21 triệu đồng, tăng (11 triệu) = 2,1 lần so với năm 2010.

+ Số hộ nghèo năm 2013 - 2014: 57 hộ, tỷ lệ: 4,53 %

+ Số hộ nghèo năm 2014 - 2014: 49 hộ, tỷ lệ: 3,89 %

2. Xã hội:

+ Số lượng: Di tích lịch sử được xếp hạng cấp Nhà nước: 0; Di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh: 04. Tên di tích: 1. Chùa Khánh Quang; 2. Đền Đặng Quang; 3. Đền Từ Thức; 4. Khu Mộ Cổ Trạch Lâm.

+ Ngày, tháng, năm diễn ra các lễ hội: Ngày Lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, Ngày Đại Lễ Phật Đản 14/4 âm lịch (Tại Chùa Khánh Quang).

+ Số lượng giáo viên Tiểu học: 24 đ/c, số lượng giáo viên THCS: 0 đ/c.

+ Đối tượng chính sách: 113 người.

+ Anh hùng LLVT: 0 đ/c.

+ Đối tượng được hưởng chính sách: 86 người, gia đình liệt sĩ: 17, gia đình thương binh: 45. Gia đình thương binh nặng: 01, gia đình bệnh binh: 17 (bệnh binh nặng: 0 người), người hưởng chính sách khác như thương binh: 02 người (còn sống: 02, đã chết: 0). Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 0 người (còn sống: 0, đã chết: 0), chất độc da cam: 04 người.

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa