Đăng lúc 1 năm trước · 955 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 4774 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 512 lượt xem

Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Ban Tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 01 – KH/BTC tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đăng lúc 1 năm trước · 464 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 940 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 643 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 492 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 898 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 823 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 340 lượt xem
12