Đăng lúc 1 năm trước · 1027 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 4930 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 573 lượt xem

Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Ban Tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 01 – KH/BTC tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đăng lúc 1 năm trước · 518 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 994 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 689 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 535 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 940 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 863 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 376 lượt xem
12

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC