Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
369
Hôm qua:
2196
Tuần này:
4657
Tháng này:
38614
Tất cả:
646832
Công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 và những việc cần làm trong thời gian tới

Công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 và những việc cần làm trong thời gian tới

Năm 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, UBND các cấp; việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, cá nhân có trách nhiêm, có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 và những việc cần làm trong thời gian tới

Năm 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, UBND các cấp; việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, cá nhân có trách nhiêm, có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Đăng lúc 10 tháng trước · 257 lượt xem

Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 2017, đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Thị xã và của ngành, triển khai cơ bản, toàn diện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn.Các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thị xã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công việc được phân công; bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình,tham mưu, tư vấn kịp thời cho Chủ tịch hội đồng PBGDPL Thị xã để triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng đến Nhân dân và Cán bộ.

Đăng lúc 11 tháng trước · 331 lượt xem

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa