Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2213
Hôm qua:
2153
Tuần này:
11170
Tháng này:
44993
Tất cả:
1368364

Công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 và những việc cần làm trong thời gian tới

Ngày 06/03/2018 17:16:36

Năm 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, UBND các cấp; việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, cá nhân có trách nhiêm, có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Bên cạnh đó việc tổ chức triển khai, ban hành các văn bản để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các văn bản pháp luật do Trung ương tỉnh ban hành liên quan công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực được chú trọng và nâng cao chất lượng.

Tình hình thi hành pháp luật và chấp hành pháp luật: Thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực. Do đó trong năm qua trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Các vụ việc vi phạm hành chính và phải áp dụng xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ANTT cơ bản đã giảm, các vụ việc vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời. Các vi phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực về trật tự ATGT, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường… Đối với các trường hợp vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý kịp thời đúng với hành vi vi phạm. Quy trình xử lý vi phạm và các quy định khác có liên quan được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình xử phạt, xử lý đúng đối tượng, đúng lỗi, đúng mức phạt, không để xảy ra oan sai hay khiếu nại.

Tổng số vụ vi phạm trong năm là 1519 trường hợp. Các hành vi vi trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị , trật tự ATGT, không đội mũ bảo hiểm, không có GPLX, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá số người quy định, đánh bạc, số đề, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh nhau, trộm cắp… sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng công trình trái phép, làm hư hỏng, mất mốc giới sử dụng đất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, không đúng hoặc không có ĐKKD, vi phạm về VSATTP, Biện pháp khắc phục yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm khẩn trương đầu tư hoàn thiện công trình xây dựng; đình chỉ xây dựng, buộc khôi phục tình trạng của đất. Các hành vi phạm nêu trên được phân tích phân loại cụ thể như sau:

Phạt tiền 1554 trường hợp;

Phạt cảnh cáo: 63 trường hợp;

Xử lý bằng hình thức truy cứu TNHS: 16 trường hợp;

Khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trang ban đầu: 02 trường hợp;

Áp dụng biện pháp bảo đảm xử phạt VPHC: 440 trường hợp (tạm giữ giấy tờ hoặc phương tiện).

Tổng số tiền phạt thu được 3.857.(Ba tỷ, tám trăm, năm mươi bẩy triệu đồng).

Trong quá trình thực hiện pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính còn gặp những khó khăn, vướng mắc như:

Đối với các Quyết định xử phạt về lĩnh vực đất đai người vi phạm cố tình kéo dài thời gian thi hành Quyết định bằng việc gửi đơn đề nghị, kiến nghị… đơn vượt cấp trì hoãn thi hành Quyết định.

Việc chấp hành quyết định xử phạt chưa triệt để do đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, một số đối tượng không tự giác chấp hành quyết định xử phạt, không có tài sản để thực hiện cưỡng chế.

Việc áp dụng mẫu Biên bản, Quyết định theo quy định nghị đinh 81/2013/NĐ-CP đối với cấp xã, phường có những nội dung không phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước tại cơ sở.

Để thực hiện tốt pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thời gian tới cần tập trung những công việc trọng tâm sau đây.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính,chú trọng công tác kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những bất cập trong các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiến nghị biện pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính của cá nhân,tổ chức trong thi hành công vụ về lập biên bản vi phạm hành chính,nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm hành chinh.

Nâng cao năng lực,nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo, ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính chính xác, kịp thời. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ Cán bộ, Công chức làm công tác quản lý nhà nước và trực tiếp xử lý vi phạm hành chính, từng bước chuyên môn hóa đội ngũ Cán bộ, Công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính ở các cơ quan, đơn vị và cơ sở.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành chức năng trong công tác phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính nhằm hạn chế các vi phạm.

Các ngành chuyên môn có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng và thống nhất về mẫu Biên bản và mẫu Quyết định để sử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.
Đỗ Đức Thẩm
UBND thị xã Bỉm Sơn

Công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 và những việc cần làm trong thời gian tới

Đăng lúc: 06/03/2018 17:16:36 (GMT+7)

Năm 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, UBND các cấp; việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, cá nhân có trách nhiêm, có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Bên cạnh đó việc tổ chức triển khai, ban hành các văn bản để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các văn bản pháp luật do Trung ương tỉnh ban hành liên quan công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực được chú trọng và nâng cao chất lượng.

Tình hình thi hành pháp luật và chấp hành pháp luật: Thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực. Do đó trong năm qua trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Các vụ việc vi phạm hành chính và phải áp dụng xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ANTT cơ bản đã giảm, các vụ việc vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời. Các vi phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực về trật tự ATGT, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường… Đối với các trường hợp vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý kịp thời đúng với hành vi vi phạm. Quy trình xử lý vi phạm và các quy định khác có liên quan được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình xử phạt, xử lý đúng đối tượng, đúng lỗi, đúng mức phạt, không để xảy ra oan sai hay khiếu nại.

Tổng số vụ vi phạm trong năm là 1519 trường hợp. Các hành vi vi trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị , trật tự ATGT, không đội mũ bảo hiểm, không có GPLX, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá số người quy định, đánh bạc, số đề, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh nhau, trộm cắp… sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng công trình trái phép, làm hư hỏng, mất mốc giới sử dụng đất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, không đúng hoặc không có ĐKKD, vi phạm về VSATTP, Biện pháp khắc phục yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm khẩn trương đầu tư hoàn thiện công trình xây dựng; đình chỉ xây dựng, buộc khôi phục tình trạng của đất. Các hành vi phạm nêu trên được phân tích phân loại cụ thể như sau:

Phạt tiền 1554 trường hợp;

Phạt cảnh cáo: 63 trường hợp;

Xử lý bằng hình thức truy cứu TNHS: 16 trường hợp;

Khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trang ban đầu: 02 trường hợp;

Áp dụng biện pháp bảo đảm xử phạt VPHC: 440 trường hợp (tạm giữ giấy tờ hoặc phương tiện).

Tổng số tiền phạt thu được 3.857.(Ba tỷ, tám trăm, năm mươi bẩy triệu đồng).

Trong quá trình thực hiện pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính còn gặp những khó khăn, vướng mắc như:

Đối với các Quyết định xử phạt về lĩnh vực đất đai người vi phạm cố tình kéo dài thời gian thi hành Quyết định bằng việc gửi đơn đề nghị, kiến nghị… đơn vượt cấp trì hoãn thi hành Quyết định.

Việc chấp hành quyết định xử phạt chưa triệt để do đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, một số đối tượng không tự giác chấp hành quyết định xử phạt, không có tài sản để thực hiện cưỡng chế.

Việc áp dụng mẫu Biên bản, Quyết định theo quy định nghị đinh 81/2013/NĐ-CP đối với cấp xã, phường có những nội dung không phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước tại cơ sở.

Để thực hiện tốt pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thời gian tới cần tập trung những công việc trọng tâm sau đây.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính,chú trọng công tác kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những bất cập trong các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiến nghị biện pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính của cá nhân,tổ chức trong thi hành công vụ về lập biên bản vi phạm hành chính,nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm hành chinh.

Nâng cao năng lực,nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo, ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính chính xác, kịp thời. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ Cán bộ, Công chức làm công tác quản lý nhà nước và trực tiếp xử lý vi phạm hành chính, từng bước chuyên môn hóa đội ngũ Cán bộ, Công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính ở các cơ quan, đơn vị và cơ sở.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành chức năng trong công tác phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính nhằm hạn chế các vi phạm.

Các ngành chuyên môn có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng và thống nhất về mẫu Biên bản và mẫu Quyết định để sử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.
Đỗ Đức Thẩm
UBND thị xã Bỉm Sơn