Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
398/UBND-QLĐT24/04/4040xin thỏa thuận điều chỉnh cục bộ đồ án xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án: Dây chuyền 3 - Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
397/UBND-TCKH24/02/2020báo cáo kết quả thực hiện việc phân cấp, ủy quyền theo Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND Tỉnh
396/UBND-KT24/02/2020tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên gia cầm
395/UBND-NV24/02/2020tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, năm 2020
394/UBND-NV24/02/2020triển khai thực hiện Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND Tỉnh ban hành tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố
393/UBND-VHTT24/02/2020Báo cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2020 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
391/UBND-VP24/02/2020giao xây dựng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
390/UBND-NV21/02/2020Báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2019
388/UBND-TNMT21/02/2020giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Trung tâm tiêu thụ xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
384/UBND-VP21/02/2020chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trong tình hình mới.
382/UBND-TCKH21/02/2020Về việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX
381/UBND-QLĐT21/02/2020Về việc chủ trương điều chỉnh dự toán công trình: Hạ tầng kỹ thuật dân cư phía Nam, đường Minh Khai, phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
377/UBND-KT20/02/2020Báo cáo các công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và PTNT
376/UBND-KT20/02/2020Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã sau khi thành lập
308/UBND-TCKH20/02/2020điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 dự án Khu nhà ở dân cư Kiều Lê, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn
307/UBND-YT20/02/2020theo dõi tình hình sức khỏe của công dân ngừng cách ly y tế phòng, chống COVID-19.
306/UBND-YT20/02/2020đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã, phường ATTP năm 2020.
304/UBND-YT20/02/2020tăng cường công tác phối hợp quản lý Công dân thuộc đối tượng cần theo dõi, quản lý, cách ly do dịch bệnh COVID-19.
302/UBND-VHTT20/02/2020Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống truyền thanh cơ sở thị xã Bỉm Sơn
301/UBND-VHTT20/02/2020cung cấp số liệu đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động đối với đài truyền thanh cấp xã và cấp huyện tại thị xã Bỉm Sơn

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC