Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
514
Hôm qua:
736
Tuần này:
5208
Tháng này:
13992
Tất cả:
75223

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
3163/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Lam Sơn (Biện Văn Cảnh)
3162/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Lam Sơn (Bùi Văn Hiền)
3161/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Lam Sơn (Nguyễn Thành Kiên)
3160/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Lam Sơn (Bùi Xuân Đô)
3159/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Bắc Sơn (Lê Thị Hiền)
3158/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Bắc Sơn (Nguyễn Hoàng Anh)
3157/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Bắc Sơn (Lê Đình Tấn Sang)
3156/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Bắc Sơn (Vũ Thị Phấn)
3155/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Bắc Sơn (Lê Thị Sen)
3154/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Bắc Sơn (Phan Quý Tụng)
3153/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Bắc Sơn (Lê Hữu Dung)
3152/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Phú Sơn (Phạm Văn Bảo)
3151/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Phú Sơn (Tống Thị Dung)
3150/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Phú Sơn (Phạm Thị Na)
3149/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại P. Phú Sơn (Trịnh Văn Tiến)
3148/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Hà Lan (Tống Văn Khương)
3147/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Quang Trung (Lê Thị Lan)
3146/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại phường Ngọc Trạo (Đoàn Thị Sẻ)
3145/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại phường Ngọc Trạo (Vũ Hữu Chỉnh)
3144/QĐ-UBND22/8/2017Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại phường Ngọc Trạo (Trịnh Đức Khang)