Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
297
Hôm qua:
581
Tuần này:
4408
Tháng này:
10127
Tất cả:
93828

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
3136/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Lam Sơn (Hộ: Vũ Thị Điệp)
3135/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (Hộ: Trần Hồng Lâm)
3134/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (Hộ: Trịnh Thị Khính)
3133/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (Hộ: Lê Xuân Bình)
3132/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Đông Sơn (Hộ: Đinh Thuận Hải)
3131/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Phú Sơn (Hộ: Đặng Văn Xuân)
3130/QĐ-UBND21/8/2017Phê duyệt PA BTGPMB hộ ông Trịnh Xuân Nghi, bà Trịnh Thị Dốt ảnh hưởng bởi thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên - phường Lam Sơn
3129/QĐ-UBND21/8/2017Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trụ sở làm việc mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn
3128/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (Hộ: Lê Thị Hải)
3127/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (Hộ: Nguyễn Thăng Long)
3126/QĐ-UBND21/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (Hộ: Nguyễn Văn Mùi)
3125/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt phương án Bồi thường GPMB cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Phần ngoài mốc)
3124/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt phương án Bồi thường GPMB cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
3123/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3122/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3121/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3120/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3119/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3118/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
3117/QĐ-UBND21/8/2017Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn