Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
211
Hôm qua:
276
Tuần này:
211
Tháng này:
8049
Tất cả:
47070

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1524/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Mai Thị Vân)
1523/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Nguyễn Ngọc Tú)
1522/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Hoàng Văn Trọng)
1521/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Đỗ Thị Minh)
1520/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Trịnh Ngọc Thế)
1519/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Trịnh Xuân Nghị)
1518/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Trần Thị Láng)
1517/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Đỗ Thị Bưởi)
1516/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (hộ Nguyễn Văn Lựu)
1515/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Đất Trường THCS Ba Đình quản lý, SD)
1514/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Đất Trung tâm viễn thông quản lý, SD)
1513/TB-UBND15/8/2017Thực hiện dự án xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Đất UBND phường Ba Đình quản lý, SD)
2966/QĐ-UBND11/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ Lê Thị Thành)
2965/QĐ-UBND11/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Lam Sơn (hộ Nguyễn Đình Bình)
2962/QĐ-UBND11/8/2017Huy động lực lượng dự bị động viên
2961/QĐ-UBND11/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ Nguyễn Đình Tao)
2960/QĐ-UBND11/8/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại P. Bắc Sơn (hộ Trần Hồng Lâm)
2959/QĐ-UBND11/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ Nguyễn Thị Minh)
2958/QĐ-UBND11/8/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại P. Đông Sơn (hộ Trương Văn Vui)
2957/QĐ-UBND11/8/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại P. Bắc Sơn (hộ Lê Thế Trường)