Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
281
Tuần này:
1593
Tháng này:
9657
Tất cả:
110770

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
3426/QĐ-UBND18/9/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Bắc Sơn (hộ Nguyễn Thị Phụng)
3425/QĐ-UBND18/9/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Lam Sơn (hộ Vũ Văn Cư)
3424/QĐ-UBND18/9/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Lam Sơn (hộ Vũ Văn Hải)
3423/QĐ-UBND18/9/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Ngọc Trạo (hộ: Phạm Thị Hương Lựu)
3422/QĐ-UBND18/9/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Ngọc Trạo (hộ: Hoàng Thị Luyến)
3421/QĐ-UBND18/9/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Phú Sơn (hộ: Vũ Văn Thu)
3420/QĐ-UBND18/9/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Ngọc Trạo (hộ: Hoàng Thị Lương)
3419/QĐ-UBND18/9/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Bắc Sơn (hộ: Lê Thị Lan)
3418/QĐ-UBND18/9/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Bắc Sơn (hộ: Lê Văn Tiếp)
3417/QĐ-UBND18/9/2017Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
1810/UBND-TNMT18/9/2017Xác nhận diện tích và số tiền chi trả GPMB Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (đợt 2)
1809/UBND-LĐTBXH18/9/2017Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 về công tác giảm nghèo theo yêu cầu của Công văn 11090/UBND-THKH ngày 14/9/2017
1808/UBND-QLDA18/9/2017Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án ODA và đề xuất điều chỉnh vốn ODA năm 2017
1807/UBND-YT18/9/2017Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng về chương trình công tác năm của UBND, Chủ tịch UBND Tỉnh năm 2017 và KHHĐ thực hiện NQ của CP, Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017
1806/UBND-YT18/9/2017Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng về chương trình công tác năm của UBND, Chủ tịch UBND Tỉnh năm 2017 và KHHĐ thực hiện NQ của CP, Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017
1805/UBND-TNMT18/9/2017Thực hiện rà soát, báo cáo chế phê duyệt quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (5%) trên địa bàn các xã, phường
1804/UBND-TNMT18/9/2017Xác định thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất phục vụ công tác cấp GCNQSD đất
1803/UBND-NV18/9/2017Thẩm định chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
1802/UBND-KT18/9/2017Báo cáo thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra
1801/TB-UBND18/9/2017Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn tại Hội nghị giải quyết những khó khăn,vướng mắc dự án Khu dân cư Bắc Lương Đình Của phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn