Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
60
Tuần này:
214
Tháng này:
2317
Tất cả:
31316

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1753/QĐ-UBND23/05/2017Ban hành quy chế làm việc của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn
1752/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (ông Mai Xuân Khơ - P. Ba Đình)
1750/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Đinh Thị Xúy - phường Đông Sơn)
1749/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Hoàng Văn Bốn - phường Đông Sơn)
1748/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Kiều Thị Ngũ - phường Đông Sơn)
1747/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Dương Thị Sinh - phường Lam Sơn)
1746/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Nguyễn Thị Nhung - phường Lam Sơn)
1745/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Trần Xuân Khái - phường Lam Sơn)
1744/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Hoàng Thị Hà - phường Phú Sơn)
1743/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Nguyễn Thị Hạnh - phường Phú Sơn)
1742/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Phạm Thị Hòa - phường Phú Sơn)
1741/QĐ-UBND23/05/2017Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng (Nguyễn Thị Ngoan - phường Bắc Sơn)
1740/QĐ-UBND23/05/2017Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT và dự toán bước chuẩn bị đầu tư Công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tam, Đa, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nạo vét kênh dẫn TB Tam Đa đoạn 1 từ K0~K1+643, Nạo vét kênh dẫn TB Tam Đa đoạn 2 từ K0~K0+400
1739/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Vũ Thị Hương)
1738/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Vũ Thị Hương)
1737/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Dương Văn Điền)
1736/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Thị Ngọc)
1735/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Xuân Hội)
1734/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Văn Mừng)
1733/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Đỗ Văn Duyệt)
1732/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Thị Chung)
1731/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Thị Đài)
1730/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Phạm Văn Mười)
1729/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Thị Tình)
1728/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Mai Thị Dỹ)
1727/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Duy Mùa)
1726/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Lại Thế Sơn)
1725/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Văn Đạt)
1724/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Phạm Thị Thái)
1723/QĐ-UBND23/05/2017Thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa (hộ: Nguyễn Thị Tình)